Tilskudsmodtagere har muligvis penge til gode efter formodet svindel

08-02-2019

På baggrund af den verserende sag om formodet svindel sender Socialstyrelsen i dag breve ud til en række tilskudsmodtagere.

Som led i sagen om formodet svindel med tilskudsmidler udmøntet under Børne- og Socialministeriets område, har styrelsen gennemgået en række sager for at identificere tilskudsmodtagere, som efter en nærmere konkret vurdering kan vise sig at have et tilgodehavende.

Socialstyrelsen tager nu kontakt til alle de identificerede tilskudsmodtagere for at bede om oplysninger til brug for vurdering af et eventuelt tilgodehavende.

Børne- og socialminister Mai Mercado udtaler:

For mig handler det om, at vi skal have ryddet helt op efter den her svindelsag og en del af den oprydning handler om at få pengene tilbage til dem, der kan være blevet snydt. Det har vi allerede taget hul på med årets finanslov, hvor vi har afsat 80 mio. kr., som skal kompensere for de svindlede midler. Herudover er der en lille gruppe tilskudsmodtagere, som muligvis har et retmæssigt økonomisk krav. Hvis det er tilfældet, så skal de selvfølgelig også have deres penge.

- Mai Mercado

Når gennemgangen af sagerne er afsluttet, og der er taget stilling til spørgsmålet om et eventuelt tilgodehavende, vil alle berørte tilskudsmodtagere blive orienteret herom.

De tilskudsmodtagere, som kontaktes, er:

  • Fredericia Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Københavns Kommune
  • Næstved Kommune
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark
  • Cystisk Fibrose Foreningen
  • Danske Døves Landsforbund
  • Holstebro Kommune
  • Roskilde Kommune


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)