Arbejdsgruppe skal se på prostitution

10-01-2019

En arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Socialministeriet skal undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene inden for prostitution.

Siden 1999 har det været lovligt at købe og sælge sex i Danmark. Hvis man sælger seksuelle ydelser, skal man registrere sig som erhvervsdrivende hos Skattestyrelsen, og indtægten fra prostitution er skattepligtig. Derudover er prostitution meget sparsomt lovreguleret, og der eksisterer ikke de samme rettigheder i prostitution som på andre områder, fx retten til dagpenge eller pension.

En bred arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier skal nu komme med anbefalinger til, hvordan der skabes bedre balance mellem rettigheder og pligter og skabe bedre forhold inden for prostitution. Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan der bliver bedre mulighed for, at myndighederne kan hjælpe dem, der gerne vil ud af prostitution.

Arbejdsgruppen nedsættes af børne- og socialminister Mai Mercado, som ser en skævhed i de nuværende vilkår. Mai Mercado siger:

Jeg har det skidt med, at der er et område, hvor helt basale rettigheder er fraværende. Samfundet stiller krav om, at alle betaler deres skat, uanset at der er tale om prostitution, og derfor synes jeg, at vi som samfund har en pligt til at sørge for basale rettigheder. Samtidig skal vi også sikre, at man kan få hjælp, hvis man vil ændre spor i tilværelsen.

- Mai Mercado

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal kigge åbent på de vilkår, man har som prostitueret i Danmark. En del af det arbejde er at få undersøgt, om vores sundhedsvæsen er ordentligt parat til at håndtere de forskellige sundhedsspørgsmål, der knytter sig til prostitution. Det arbejde er vigtigt, for vi skal have et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte og kan rumme, at mennesker er forskellige.

- Ellen Trane Nørby

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen siger:

Vi skal beskytte kvinderne bedre. Prostitution findes, og det er på tide, at der kommer klare regler på området. For de, der frivilligt vælger sexarbejde, skal der være ordentlige rammer at arbejde under. For de, der ønsker at komme ud af prostitution, skal det være nemmere at få hjælp.

- Eva Kjer Hansen

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

Jeg er optaget af, at prostituerede i Danmark får bedre rettigheder, og at vi har klare regler, der beskytter de prostituerede, når de arbejder. Som det er i dag, er der for mange uklarheder og gråzoner. Jeg ser derfor gerne, at reglerne bliver set efter i sømmene, om de er tidssvarende og giver mening. Det gælder også rufferiparagraffen i straffeloven.

- Merete Riisager

I arbejdet med de forskellige udfordringer inden for prostitution kommer arbejdsgruppen bl.a. til at se på erfaringer fra udlandet. Desuden vil en række interessenter og organisationer på området blive inddraget.

Se kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende prostitution

 


Fakta

  • Arbejdsgruppen består af Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Arbejdsgruppen forventes at aflevere sine anbefalinger til børne- og socialministeren i august 2019.
     
  • Seneste større kortlægning af prostitution i Danmark er fra 2011, hvor SFI estimerede antallet i prostitution til at udgøre mindst 3.131 personer, heraf overvejende kvinder. Estimatet dækker den synlige prostitution, og der er derfor et mørketal derudover.

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel, nibe@sm.dk , tlf.: 41 85 14 80
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66