Socialt frikort klar til brug

02-01-2019

Fra i dag kan borgere med særlige sociale problemer få en fod ind på arbejdsmarkedet uden at blive modregnet i ydelser.

Borgere med eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder får fra i dag mulighed for at få en fod ind på arbejdsmarkedet uden modregning og besvær.

Med det sociale frikort kan man fremover tage forefaldende arbejde eller mindre opgaver og tjene op til 20.000 skattefrit årligt.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi skal gøre det let for den gruppe borgere, der lever på kanten af samfundet, at tjene lidt ekstra, når de har overskud til det. Med det sociale frikort går vi helt nye veje, og jeg er ikke i tvivl om, at selv nogle få timers arbejde vil betyde rigtig meget socialt for mange udsatte. Derfor er det også vigtigt, at frikortet betyder, at borgerne ikke bliver modregnet i andre ydelser, mens de arbejder i småjobs.

- Mai Mercado

I praksis skal borgerne godkendes til et socialt frikort, og derefter er der fri adgang til at tage job. Dermed får virksomhederne også en mulighed for at få løst mindre opgaver og samtidig løfte et socialt ansvar uden en masse bureaukrati.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det betyder meget for et menneskes livskvalitet og stolthed at have et job og bidrage til samfundet. Med et socialt frikort bliver det nu nemmere og mindre bureaukratisk for udsatte borgere at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Samtidig kan virksomheder tage et socialt ansvar i deres lokalområde og få hjælp til mindre opgaver, som de i dag måske mangler folk til.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Faktaboks

Kommunalbestyrelsen udsteder socialt frikort på baggrund af ansøgning:

Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

  1. opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18