Ny gruppe skal analysere borgernes retssikkerhed på socialområdet

02-05-2019

En ny retssikkerhedsgruppe skal se nærmere på udvalgte områder af kommunernes praksis. Målet er at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Borgernes retssikkerhed på det sociale område skal forbedres. Derfor oprettes en ny uafhængig gruppe med forankring i Ankestyrelsen, som skal undersøge nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed.

Analyserne kan handle om sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler og skal se nærmere på retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis. Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden.

Emnerne for retssikkerhedsgruppens analyser besluttes af et rådgivende organ bestående af organisationer på det sociale område, som har et godt overblik over borgernes udfordringer i mødet med det offentlige.

Retssikkerhedsgruppen og det rådgivende organ forventes at være på plads i løbet af efteråret 2019. De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.


Kontakt til ordførerne bag Satspuljen

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5178

Ane Halsboe-Jørgensen, Børneordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 3337 4068

Karin Nødgaard, Socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 3337 5125

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Martin Geersten, socialordfører, Venstre, tlf.: 2010 4242

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Brigitte Klintskov Jerkel, børne- og socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915


Kontakt Børne- og Socialministeriet

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66