Børne- og socialministeren offentliggør eksterne undersøgelser om svindel med tilskudsmidler

01-03-2019

Eksterne undersøgelser peger på en række kontrolsvigt i sag om svindel for 121 millioner kroner.

En ekstern revisionsundersøgelse gør nu rede for, hvordan omfattende svindel med tilskudsmidler er foregået og hvor meget, der er svindlet for. Imens har Kammeradvokaten undersøgt, om der kan placeres et tjenstligt ansvar i sagen.

De to undersøgelser blev bestilt af børne- og socialminister Mai Mercado, efter hun blev bekendt med sagen i september 2018.

Dele af undersøgelserne er imidlertid undtaget efter ønske fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af hensyn til den aktuelle efterforskning og hensynet til strafforfølgning.

Hent rapport med ansvarsvurdering foretaget af Kammeradvokaten

Hent undersøgelse af tilskudsadministration foretaget af PwC

Hent faktaark om svindlens omfang i perioden 1993 til 2018

OBS: Dele af undersøgelserne er undtaget af hensyn til den aktuelle efterforskning og hensynet til strafforfølgning.

Tilføjelse 02. november 2020: Find rapporterne, i deres endelige form uden SØIK’s udeladelser, på denne side


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)