Socialstyrelsens gennemgang af kommunale beredskaber på overgrebsområdet

21-03-2019

Socialstyrelsen har på vegne af børne- og socialminister Mai Mercado lavet en gennemgang af kommunernes beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge med henblik på at gøre status på, om kommunernes beredskaber overholder lovgivningen.

Socialstyrelsen har i deres gennemgang af beredskaberne i landets 98 kommuner haft fokus på følgende konkrete forhold:

  • Er der et skriftligt udformet beredskab i kommunen?
  • Er beredskabet vedtaget politisk?
  • Er beredskabet offentliggjort?
  • Er beredskabet revideret inden for de seneste fire år?

Læs notat, der beskriver konklusionerne fra Socialstyrelsens gennemgang

Som det fremgår, har 97 ud af 98 kommuner et kommunalt beredskab.

Af de kommuner, der har udarbejdet et kommunalt beredskab, er der i alt 24 kommuner, hvor beredskabet ikke lever op til et eller flere af servicelovens lovkrav om, at beredskabet skal være vedtaget politisk, offentliggjort og revideret inden for de seneste fire år.

Som opfølgning på gennemgangen har ministeren sendt et brev til alle landets borgmestre.
Læs brev på retsinformation.dk

I efteråret 2019 foretager Socialstyrelsen en ny gennemgang af kommunernes beredskaber for at følge op på, at alle kommuner opfylder servicelovens krav til beredskaberne.


Fakta

Det følger af servicelovens § 19, stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.