Virksomheder skaber værdi i hele Danmark

01-03-2019

Produktiviteten i Danmark er relativ ens på tværs af landet. Det viser en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Af den offentlige debat kan man nogle gange få det indtryk, at store dele af produktionen i Danmark foregår i de største byer, mens den halter bagud i de mere tyndtbefolkede områder. Billedet er langt mere nuanceret.

En ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at produktiviteten i danske virksomheder er omtrent ens på tværs af landet. Der er mange højproduktive virksomheder i alle landsdele. De mest effektive virksomheder i de enkelte brancher er således relativ jævnt fordelt over hele landet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Nogle gange kan man få det indtryk, at Danmark er trukket skævt. At København og andre store byer drøner derudaf, mens det står stille i resten af landet. Den nye analyse, vi offentliggør i dag, viser tværtimod, at hele landet har glæde af højproduktive virksomheder med gode arbejdspladser. Sådan skal det blive ved med at være. Jeg vil fortsat arbejde for, at det skal være lettere at etablere, drive og udvikle virksomheder i hele landet.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Det fremgår af analysen, at produktiviteten er noget højere i hovedstaden end i resten af landet. Det skyldes blandt andet, at de beskæftigede har mere uddannelse, og at virksomhedernes kapitalanvendelse er højere.

Analysen viser dog også, at pendling flytter en del af den løn, som virksomhederne udbetaler, mellem landsdele. Det betyder blandt andet, at mange af værdierne skabt i hovedstaden kommer til andre landsdele gennem pendling.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Når danskerne pendler, bliver den værdi, der skabes i virksomhederne, omsat til indkomst og forbrugsmuligheder på tværs af landet. Så når vi har produktive medicinal-, elektronik- og konsulentvirksomheder i hovedstaden, er det til fordel for store dele af Sjælland.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, 72 28 24 16

Fuldmægtig Martin Torp, marto@oim.dk , 72 28 24 57