Arbejdsgruppe om knivrestriktioner på botilbud

22-11-2019

I 2017 nedsatte den daværende børne- og socialminister en arbejdsgruppe, der skulle se på mulige modeller for knivrestriktioner på socialpsykiatriske botilbud. Arbejdsgruppens afrapportering er nu offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at der i arbejdsgruppen ikke har været opbakning til at anbefale, at der indføres knivrestriktioner på botilbud.

Ifølge rapporten skyldes det, at arbejdsgruppen vurderer, at de udfordringer, der opleves med en mindre gruppe af beboere på nogle botilbud i forhold til udadreagerende og farlig adfærd, først og fremmest skyldes større, strukturelle udfordringer i psykiatrien bredt set.

Derfor er det blandt andet arbejdsgruppens ønske, at de bredere og mere langsigtede initiativer, der er taget på området de senere år, skal udmøntes og få effekt, før det kan vurderes, hvorvidt der er et behov for tiltag såsom knivrestriktioner.

Læs hele arbejdgruppens afrapportering i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60