Astrid Krag starter ny dialog om prostitution

12-11-2019

En bred gruppe interessenter bliver indkaldt til rundbordsmøde om hjælp til mennesker i prostitution.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag sætter sig for bordenden i nyt arbejde om prostitution.

Hun indkalder til rundbordsmøde med relevante organisationer om udfordringer på området.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"Vi har i dag alt for store huller i vores velfærdssamfund. Vi må og skal gøre det bedre som samfund i forhold til de mest udsatte borgere i prostitution. Mennesker i prostitution skal have bedre hjælp til at komme ud. Vi må også erkende, at særligt udsatte i prostitution ikke har gode nok muligheder i hverken det sociale system eller sundhedsvæsnet. Derfor samler jeg en bred vifte af aktører for at blive klogere på problemer såvel som løsninger."

- Astrid Krag 

Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe, der blandt andet skulle se på muligheden for at gøre prostitution til et erhverv.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Flere organisationer gjorde mig opmærksom på, at de borgerliges arbejdsgruppe havde et forkert fokus på de få stærke i prostitution og et helt forkert sigte mod en normalisering af prostitution som erhverv. Som socialminister er jeg optaget af, at vi løfter fra bunden. Det samler jeg nu en række stærke aktører om, og jeg glæder mig meget til det videre arbejde.”

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Jens Anton Tingstrøm Klinken: jatk@sim.dk, 30 43 02 47.