Fælles tværgående arbejde med anbefalinger, som skal hjælpe udsatte børn og unge i Grønland, sættes i gang

10-10-2019

Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen og social- og indenrigsminister Astrid Krag sætter et fælles tværgående arbejde i gang, som skal komme med anbefalinger til at forbedre forholdene for udsatte børn og unge i Grønland.

Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) sætter i dag i samarbejde med regeringen et tværgående grønlandsk-dansk arbejde i gang. Arbejdet skal afsluttes i første halvdel af 2020 med anbefalinger og løsningsforslag til, hvordan man kan forbedre forholdene for udsatte børn og unge i
Grønland.

Arbejdet skal fokusere på, hvordan indsatsen over for udsatte børn og unge i Grønland kan styrkes på længere sigt, og ikke mindst for børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt eller overgreb. Ud over initiativer og indsatser direkte rettet mod børn og unge vil der være fokus på initiativer over for voksne, der har begået overgreb. Arbejdet vil også munde ud i anbefalinger til, hvordan man kan styrke den brede forebyggende indsats.

Naalakkersuisoq (landsstyremedlem) for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen siger:

Det tværgående arbejde mellem Grønland og Danmark, vi nu sætter i gang, og som er et resultat af Naalakkersuisuts henvendelse til Danmark, vil have fokus på, hvordan vi kan forbedre forholdene for udsatte børn og unge i Grønland. Der findes ikke én løsning, men mange. Mange skal inddrages og involveres i arbejdet – og tage ansvar for, at alle børn i Grønland har et trygt, sundt og godt børneliv. Jeg ser frem til at følge dette arbejde, og jeg ser frem til anbefalinger og løsningsforslag – og jeg vil sikre, at der bliver fulgt op på dem.

- Martha Abelsen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal i fællesskab hjælpe og støtte de grønlandske børn og unge, som har været udsat for overgreb og omsorgssvigt, og forebygge overgreb og svigt i fremtiden. Med arbejdsgruppen vil vi sammen med Naalakkersuisut have fokus på de langsigtede løsninger, som kan øge trivslen og trygheden for udsatte børn og unge og deres familier i Grønland.

- Astrid Krag

Fakta

Arbejdet organiseres i tre spor:

  • Forhold af betydning for barnet, både sociale indsatser i snæver forstand og tværsektorielle tiltag, der kan medvirke til at forebygge overgreb på børn og unge i Grønland og forbedre indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Det omfatter bl.a. uddannelse/efteruddannelse af fagpersoner, bedre boligforhold for familier m.v.
  • Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt m.v. Det omfatter bl.a. indsatser, der kan forebygge, at voksne begår overgreb. Sporet fokuserer især på justitsområdet, fx efterforskning af overgrebssager, men også andre områder og forhold som fx bedre behandling af krænkere.
  • Den brede, forebyggende indsats. Det omfatter bl.a. generelle og brede indsatser med fokus på det omkringliggende samfund, fx oplysningskampagner og øget viden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: +45 4185 1360

Ministersekretær for naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen (Grønland), Inger Heilmann Larsen: e-mail ihla@nanoq.gl, tlf. +299 554160