Ny lov skal sikre bedre misbrugsbehandling

25-10-2019

Et lovforslag skal styrke behandlingsgarantien for mennesker med stofmisbrug. Samtidig får kommunerne mulighed for at give gavekort som redskab til at fastholde særligt unge i behandling.

Folketinget behandler i dag et lovforslag fremsat af social- og indenrigsminister Astrid Krag, der styrker behandlingsgarantien for mennesker med et stofmisbrug.

F.eks. bliver det gjort mere klart, hvilke regler og krav kommunerne skal leve op til, når et menneske med et stofmisbrug skal i behandling. Det bliver gjort mere tydeligt, at behandlingen skal starte senest 14 dage efter, at en person har henvendt sig, og som noget nyt skal kommunerne desuden sikre, at behandlingstilbuddene udarbejder en behandlingsplan.

Astrid Krag ser frem til, at der kommer klarere rammer for misbrugsbehandling:

”Især unge mennesker skal ikke have deres tilværelse og fremtid ødelagt af stoffer. Men mange mennesker med et stofmisbrug og deres pårørende oplever ikke at få den hjælp, de har brug for. Derfor skaber regeringen nu med lovforslaget klarere rammer for behandlingen og gør det helt tydeligt, at kommunerne skal lave en 360 graders vurdering af den enkeltes problemer.”

- Astrid Krag

Lovforslaget sikrer desuden, at kommunerne kan fastholde særligt unge, som møder op til misbrugsbehandling, med skattefrie gavekort, uden at gavekortenes værdi trækkes fra i offentlige ydelser. Gavekortene er et element i behandlingsmetoden MOVE, som har vist god effekt i misbrugsbehandlingen.

”Vi skal gøre mere for at hjælpe unge mennesker ud af misbrug, så de kan få en ungdom, der handler om venner og uddannelse i stedet for stoffer. Alt peger på, at gavekort fastholder unge i behandlingen, så flere kommer ud som stoffrie. Derfor skal vi selvfølgelig sørge for, at metoden kan hjælpe endnu flere unge mennesker i deres svære kamp mod misbrug.”

- Astrid Krag

Lovforslaget, som er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022, blev fremsat i februar, men bortfaldt som følge af udskrivelsen af valg til Folketinget. Hvis loven vedtages, træder den i kraft den 1. januar 2020.

Læs lovforslaget til styrket behandlingsgaranti på Folketingets hjemmeside