Astrid Krag og Psykolognævnet styrker tilsynet med autoriserede psykologer

23-04-2020

En række tiltag skal styrke tilsynet med autoriserede psykologer, mens det undersøges, om der skal indføres en anden form for autorisationer på området.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og Psykolognævnet styrker nu tilsynet med de autoriserede psykologer med en række tiltag. Formålet er mere effektivt at kunne sætte ind over for autoriserede psykologer, som har svigtet alvorligt etisk eller fagligt, eller som er uegnede til at varetage deres opgaver.

Psykolognævnet vil foretage en ekstraordinær pukkelafvikling af sager. Der bliver afholdt flere møder i 2020, så sagerne afgøres hurtigere, og det bliver muligt at anvende psykologfaglig bistand under forberedelsen af tilsynssager. Desuden præciseres reglerne om offentliggørelse af afgørelser, og Psykolognævnet får bedre muligheder for at følge op på psykologers egnethed.

Astrid Krag ønsker med tiltagene at sikre større tryghed hos de mennesker, der opsøger en autoriseret psykolog:

Mennesker, som befinder sig i en sårbar situation, skal selvfølgelig kunne føle sig trygge, når de opsøger en autoriseret psykolog. Tilsynet skal være bedre, og det arbejde er vi i fuld gang med. I første omgang styrker vi midlertidigt det nuværende system, og på længere sigt undersøger vi, hvordan vi kan indrette tilsynet med psykologer på en bedre måde.”

- Astrid Krag

I øjeblikket undersøges muligheden for at indføre en autorisationsordning for psykologer – ligesom de ordninger der gælder for f.eks. læger og sygeplejersker. Målet er på sigt at kunne indføre sundhedsfaglige autorisationer for psykologer. De nye tiltag skal styrke tilsynet indtil da.

Tilsynet med autoriserede psykologer styrkes med følgende tiltag:

  • Der gives mulighed for, at Psykolognævnet kan gennemføre flere tilsynssager af egen drift.
  • Der gives mulighed for, at Psykolognævnet i videre omfang kan benytte psykologfaglig konsulentbistand under forberedelsen af tilsynssager i sekretariatet.
  • Psykolognævnet kan som et nyt tiltag anvende faglige påbud om supervision i sager, hvor det er relevant.
  • Reglerne om Psykolognævnets offentliggørelse af domme og afgørelser ensrettes for at gøre det mere klart for både borgerne og de autoriserede psykologer, hvad der skal offentliggøres, når der er tale om alvorlige afgørelser.
  • Der fastsættes administrative regler om egnethedspåbud, så Psykolognævnet nemmere kan sætte ind over for autoriserede psykologer, hvis der er tvivl om, hvorvidt de er egnede til at praktisere.
  • Psykolognævnet foretager en ekstraordinær pukkelafvikling af sager i 2020 for at understøtte et effektivt tilsyn.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)