Astrid Krag: Uacceptable ventetider i sager om støtte til handicapbiler

29-08-2020

Ventetiden på at få behandlet en ansøgning om støtte til handicapbil er faldet en smule efter tre år i træk med stigning. Social- og indenrigsminister kalder ventetiden for uacceptabel og tilbyder nu kommunerne undervisningsforløb i reglerne.

I gennemsnit skulle borgere i 2019 vente i 39 uger på at få svar, når de søgte om støtte til en handicapbil. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, og dermed er ventetiderne faldet med en uge i forhold til 2018. Det lille fald kommer dog efter, at ventetiden er steget i de tre foregående år.

Den lange sagsbehandlingstid er uacceptabel, mener Astrid Krag:

Det kan ikke være rigtigt, at borgere skal vente i 39 uger på at få svar, og det skal kommunerne gøre bedre. Det her handler om mennesker, som ikke kan komme på arbejde, er afskåret fra at hente deres barn i skolen eller tage på udflugter ligesom andre familier. Det er positivt at udviklingen er vendt, men ventetiden skal være langt kortere. Jeg har derfor bedt Ankestyrelsen om at tilbyde undervisningsforløb, som kan hjælpe kommunerne med at sætte sig ind i regler og praksis på området.”

- Astrid Krag

De nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne i 2019 behandlede 2.585 sager, hvor en borger anmodede om støtte til en handicapbil. I 1.479 tilfælde blev ønsket imødekommet.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt kommunerne træffer afgørelse i de sager, der ender med at en borger får støtte. I Vejle Kommune går der 13 uger, før en borger får positivt svar, mens det i Nyborg Kommune tager hele 107 uger.

Astrid Krag siger:

Bilstøtte i kommunerne er et kompliceret og dyrt område, selvom der er tale om relativt få sager. Jeg ved, at økonomien har været presset i mange år, og det er gået ud over velfærden.  Men det er netop derfor, at regeringen i to økonomiaftaler har løftet kommunernes økonomi, og i foråret har vi landet en aftale om en mere retfærdig udligning. Det skal netop sikre, at kommunerne har råd til at tilbyde ordentlig velfærd i hele landet, og derfor forventer jeg også nu, at sagsbehandlingstiderne for alvor bliver kortere.”

- Astrid Krag

I 2017 blev der lavet en best practice-undersøgelse, som skal udbrede viden om, hvordan kommunerne kan forbedre sagsbehandlingen. Derudover blev der i 2018 indført nye og forenklede regler på bilstøtteområdet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)