Fælles grønlandsk-dansk indsats skal sikre udsatte børn og unge i Grønland en god barndom

21-08-2020

Grønlands og Danmarks socialministre har modtaget 16 nye anbefalinger til en styrket indsats for udsatte børn og unge, som de sætter i værk fra 1. september 2020.

Grønland har i de senere år igangsat en stor indsats for at nå ud til udsatte børn og unge. Men tallene taler desværre deres tydelige, triste sprog: Ca. hvert tredje barn i Grønland oplever fortsat en barndom præget af omsorgssvigt og manglende forældreansvar. Knap hvert femte barn født i 1995 eller senere er blevet udsat for seksuelle overgreb. Og antallet af unge, der begår selvmord, er fortvivlende højt.

Derfor er en arbejdsgruppe nu kommet med 16 nye anbefalinger til, hvordan der sikres tidlig indsats og forebyggelse, styrket kommunal sagsbehandling, flere tilbud til udsatte børn og unge og styrket retssikkerhed for børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat 80 mio. kr. til at føre anbefalingerne på socialområdet ud i livet. Hertil kommer det grønlandske bidrag til medfinansiering. Den danske regering lægger desuden op til at finde penge til initiativerne på retsområdet i forbindelse med de kommende års bevillingslove.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen siger:

Vi er meget taknemmelige for det danske bidrag, og jeg har med glæde noteret mig, hvor godt og ligeværdigt samarbejdet fungerer. Vi arbejder for, at alle børn i Grønland skal have en tryg barndom, og med arbejdsgruppens gode forslag, der bygger videre på det vi allerede har i gang, så tror jeg på, at målet er inden for rækkevidde. Nu gælder det om at få de gode anbefalinger virkeliggjort, så børn og unge kommer til at mærke en forskel.

- Martha Abelsen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg har hørt de mest hjerteskærende barndomshistorier om omsorgssvigt, som vi simpelthen ikke må lukke øjnene for. Vi skylder Grønlands udsatte børn at skabe rigtige forandringer. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager en lang række initiativer, som både hjælper nu og her og på lang sigt. Og selvom vi ikke kan løse alle problemer på én gang, vil det hjælpe flere til en tryggere barndom.

- Astrid Krag

Det var Naalakkersuisut (den grønlandske regering) og den danske regering, der sidste år nedsatte arbejdsgruppen. Det skete på baggrund af, at Naalakkersuisut sidste sommer inviterede den danske regering til at samarbejde om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: +45 4185 1360 (modtager ikke SMS)

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, ministersekretær Inger Heilmann Larsen, e-mail: ihla@nanoq.gl, tlf.: +299 554160