Omkring 100 ekstra pladser på kvindekrisecentrene på vej

11-08-2020

Partierne bag finansloven for 2020 er blevet enige om et markant løft til kvindekrisecentrene.

Der er bedre hjælp på vej til de mange kvinder, som udsættes for partnervold. Regeringen, Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet er blevet enige om at fordele midler til op mod 100 ekstra pladser på kvindekrisecentrene, så flere kan få hjælp. Pengene er varige midler, der blev afsat med aftale om finansloven for 2020.

I dag er der omtrent 600 pladser på kvindekrisecentrene, og med de op til 100 ekstra pladser forøges kapaciteten mærkbart.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Når en kvinde flygter fra et voldeligt forhold, må hun aldrig møde en lukket dør. Alt for mange kvinder betaler en høj pris for at vælge en forkert partner, og enkelte betaler den ultimative pris og bliver en del af drabsstatistikken. De kvinder skal hjælpes i tide, og derfor løfter vi antallet af pladser mærkbart og giver langt flere kvinder mulighed for at komme væk fra volden.”

- Astrid Krag

Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius siger:

Ingen fortjener at leve med vold. Når det alligevel sker, skal vi som samfund stå klar med nødvendige hjælp og rådgivning. Vold giver ar på både krop og sjæl. Derfor er vi fra socialdemokratisk side glade for, at vi med denne aftale både får udvidet antallet af pladser på landets kvindekrisecentre og tilbudt kvinderne psykologhjælp, så vi kan hjælpe flere og hjælpe bedre.”

- Camilla Fabricius

De Radikales socialordfører Rasmus Helveg Petersen siger:

Hvis vi skal bekæmpe vold i nære relationer, skal vi først og fremmest sikre, at voldsudsatte kvinder kan komme væk og få hjælp. Jeg er glad for, at vi med regeringen og de øvrige partier nu giver området et markant løft.”

- Rasmus Helveg Petersen

SF’s socialordfører Trine Torp siger:

At tage springet ud af et forhold med vold, er i forvejen svært. Det skal ikke blive sværere af, at hjælpen og støtten ikke er der, når man har behov for den. Derfor skal der bl.a. være de krisecenterpladser, der er brug for. Samtidig skal vi sørge for, at der den nødvendige hjælp – også for voldsudsatte, som ikke kommer på krisecentre.”

- Trine Torp

Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper siger:

Det var et særligt fokus for Enhedslisten i finanslovsforhandlingerne at sikre flere pladser på kvindekrisecentrene. De færreste tænker over det, men der er tusinder af kvinder, der udsættes for vold, og der er et akut behov. Vi hører igen og igen om voldsramte kvinder, der går forgæves, når de banker på døren til et krisecenter. De ca. 100 nye pladser og en ny ret til psykologhjælp til voldsramte vil gøre en mærkbar forskel i mange menneskers liv.”

- Pernille Skipper

Alternativets socialordfører Torsten Gejl siger:

I Alternativet mener vi, at kvinder, der udsættes for vold, skal have bedre hjælp. Nu får flere kvinder mulighed for at slippe væk fra en voldelig partner, og med finanslovsaftalen sikrede vi desuden gratis psykologhjælp og en styrkelse af ambulante tilbud. Dermed opfylder vi som samfund en af vores vigtigste opgaver.”

- Torsten Gejl

Pladserne fordeles i alle landets regioner, og udmøntes gennem en ansøgningspulje, som Socialstyrelsen opretter i løbet af 3. kvartal i år.

De op mod 100 ekstra pladser er et af en række initiativer på området. I april afsatte regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet 11 millioner kroner til etablering af 55 nødpladser på krisecentre over hele landet i forbindelse med COVID-19. I juni vedtog Folketinget et lovforslag, der giver ret til 10 timers gratis psykologhjælp, når man indskrives på et krisecenter.

Ud over flere pladser og psykologhjælp på kvindekrisecentre er der på finansloven afsat midler til at styrke den ambulante rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere.

Yderligere oplysninger

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 3337 4057

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)