To organisationer modtager 13 millioner kroner til indsatser mod vold

31-08-2020

Projekt Q-værk og Danner har modtaget tilsammen 13,2 millioner kroner, som skal bruges til at hjælpe voldsudsatte kvinder.

To organisationer modtager nu støtte til at udbrede deres indsatser mod vold i nære relationer. Midlerne fordeles af Socialstyrelsen via en ansøgningspulje, hvor organisationerne Q-værk og Danner tilsammen får 13,2 millioner kroner. Begge organisationer tilbyder rådgivning til voldsudsatte kvinder.

Midlerne blev afsat af regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet på finansloven for 2020 som et af flere initiativer mod vold.

Baggrunden for indsatsen er alvorlig. Hvert år udsættes 38.000 kvinder for fysisk vold i nære relationer, og dertil kommer ofrene for psykisk vold.

Social og indenrigsminister Astrid Krag er derfor glad for at kunne styrke indsatsen mod vold:

Vold ødelægger mennesker og kan i yderste konsekvens koste kvinder livet. Vi må som samfund aldrig acceptere, at kvinders tilværelse og helbred bliver ødelagt af voldelige partnere. Derfor har regeringen løftet indsatsen mod vold på flere områder, og med denne pulje styrker vi nu også den ambulante indsats. Det er godt for de kvinder, som ikke kan flytte på krisecenter, men som har brug for hjælp til at komme væk fra volden.”

- Astrid Krag

De 13,2 mio. kroner er et af flere initiativer mod vold i nære relationer, der blev vedtaget med aftalen om finansloven for 2020.

Ud over den pulje til ambulante tilbud, som netop er fordelt, blev bevillingerne til tre organisationer på området gjort permanente. I juni vedtog Folketinget et lovforslag, der giver ret til 10 timers gratis psykologhjælp, når man indskrives på et krisecenter. Derudover blev der afsat penge til at oprette omkring 100 ekstra pladser på kvindekrisecentre over hele landet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)