Astrid Krag: Finanslovsaftale hjælper børnene, socialt udsatte og mennesker med handicap

06-12-2020

Regeringen og dens støttepartier har indgået aftale om finanslov for 2021. På socialområdet er der afsat penge til bl.a. mennesker med handicap, skilsmissefamilier og bekæmpelse af digitale krænkelser mod børn.

*Rettelse: I den oprindelige pressemeddelelse stod, at der ville blive afsat 1,6 mia. kr. i alt i perioden 2021-2024 til regeringens kommende udspil ”Børnene Først”. Dette er d. 8. december 2020 rettet til 1,4 mia. kr. jævnfør finanslovsforslaget 2021 s. 14.*

Regeringen, Enhedslisten, SF, Alternativet og de Radikale har søndag indgået aftale om en finanslov for 2021.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er glad for, at regeringen med aftalen igen løfter velfærden bredt:

Regeringen sætter velfærden først, efter at den blev forsømt under den borgerlige regering. Når velfærden kommer under pres, er det de mest sårbare, der rammes hårdest. Med denne finanslov bygger vi oven på de solide løft, vi tidligere har givet velfærdsøkonomien med to kommuneaftaler og en aftale om mere retfærdig udligning.

- Astrid Krag

På socialområdet er der bl.a. afsat 500 millioner kroner til at give socialt udsatte og mennesker med handicap oplevelser i 2021, efter at coronakrisen for mange har betydet ensomhed og isolation.

Borgerrådgivere og ekstra ledsagelse til mennesker med handicap

Der er i finansloven afsat 30 millioner kroner i 2021 og 35 millioner i de tre efterfølgende år til borgerrådgivning. Det skal sikre en bedre sagsbehandling i kommunerne, så f.eks. mennesker med handicap og socialt udsatte får den rigtige hjælp. Samtidig afsættes fem millioner kroner i 2021 til at afvikle sagspukler i Ankestyrelsen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Det må ikke være en kamp at få hjælp, og det er åbenlyst, at retssikkerheden er presset for mennesker med handicap. Borgerrådgivere har været et stærkt ønske fra flere støttepartier og organisationer på området, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan få det udbredt i flere kommuner. Borgerrådgivere kan være med til at sikre, at den rigtige afgørelse bliver truffet første gang og kan forbedre samarbejdet mellem mennesker med handicap og kommunerne, så færre afgørelser ender som en klagesag i Ankestyrelsen.

- Astrid Krag

Derudover indføres der i 2021 et klippekort, så mennesker med handicap i botilbud kan få mere hjælp til ledsagelse.

Coronakrisen har især været hård for mennesker med handicap. Mange er i risikogruppen og har oplevet isolation og ensomhed. Med klippekortet kan de få ekstra hjælp til ledsagelse, så de med den rigtige støtte kan komme lidt mere ud og deltage i samfundslivet. Jeg håber, at klippekortet kan være med til at hjælpe mennesker med handicap tilbage til en mere normal hverdag.

- Astrid Krag

På handicapområdet afsættes der også 3,7 millioner årligt i 2021-2024 til et driftstilskud til Udviklingshæmmedes Landsforbund.

Flere initiativer for udsatte børn

Finanslovsaftalen skal sikre, at der bliver taget bedre hånd om børn i skilsmissefamilier, som var hovedformålet, da det nye familieretlige system blev indført i 2019.  Der er afsat 238 millioner kroner til flere sagsbehandlere, som skal bremse de lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig er der fem millioner kroner i en ansøgningspulje til organisationer, som skal rådgive og støtte børnefamilier, mens de venter på at få hjælp i Familieretshuset.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi står med et skilsmissesystem, som fra start har været underfinansieret med meget lange ventetider til følge. Det er helt urimeligt for især de børn, der kommer i klemme. Vi fortsætter derfor genopretningen med denne finanslov, hvor vi igen giver Familieretshuset mulighed for at ansætte flere sagsbehandlere, så ophobningen af sager kan stoppes, og ventetiderne kan bringes ned. Vi giver desuden organisationer på området mulighed for at rådgive familierne, mens de venter på at få hjælp i Familieretshuset. For regeringen handler det om at gøre så meget, vi kan, for at skærme børnene i skilsmissesager.

- Astrid Krag

Aftalen indeholder også næsten 1,4 mia. kr. i alt i perioden 2021-2024 til regeringens kommende udspil ”Børnene Først”, som skal give udsatte børn en bedre start på tilværelsen.

Endelig er der afsat 4 mio. kr. årligt i 2021-2022 til Red Barnets initiativ SletDet, som hjælper børn, der er udsat for digitale krænkelser.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke SMS)