Astrid Krag og et bredt flertal afsætter penge til ekstra pladser på krisecentre i julen

17-12-2020

Regeringen afsætter nu penge til ekstra pladser på krisecentrene i landets tre største byer. Organisationerne frygter, at en juleferie med COVID-19-restriktioner vil gøre voldsudsatte kvinder og mænd ekstra sårbare.

Julen står for døren, men for voldsudsatte kvinder og mænd er det alt andet end hygge og tryghed, der venter derhjemme. Krisecentrene frygter, at der kan komme ekstra mange henvendelser i juleferien, hvor voldsudsatte kvinder og på grund af COVID-19-restriktioner er fanget i hjemmet med en voldelig partner. Regeringen afsætter derfor med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget seks millioner kroner til ekstra kapacitet på krisecentrene i København, Aarhus og Odense.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

I højtiderne kan konflikter eskalere og vold i hjemmet tage til. Den risiko er ikke blevet mindre under Corona-pandemien. Vi skal sikre, at der er hjælp til de mennesker, der flygter fra vold i hjemmet, så de ikke mødes af en lukket dør og fyldte krisecentre. Jeg er glad for, at vi nu sikrer mulighed for flere pladser på krisecentrene, ligesom vi gjorde i foråret, da pandemien ramte Danmark. Coronakrisen gør sårbare mennesker endnu mere sårbare, og det skal vi reagere på.”

- Astrid Krag

De seks millioner til midlertidige nødpladser gives direkte til organisationer, som i forvejen driver kvinde- og mandekrisecentre, så pengene med det samme kan komme ud og gøre gavn. Det er forventningen, at tilskuddet kan dække udgifter til oprettelsen af ca. 30 midlertidige pladser i fire måneder.

Modtagerne er:

  • Danner i partnerskab med LOKK, Kvindehjemmet og Dansk Kvindesamfund tildeles 3 mio. kr. svarende til ca. 15 pladser 
  • Aarhus Krisecenter tildeles 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser
  • Odense Krisecenter tildeles 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser
  • Mandecentret tildeles 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser

I foråret afsatte regeringen og støttepartierne penge til op til 55 midlertidige pladser, da Danmark lukkede ned. Det skete, fordi kvindekrisecentrene oplevede en stigning i antallet af kvinder, som søgte hjælp til at komme væk fra partnervold.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)