Folketinget viderefører det sociale frikort

21-12-2020

Et bredt flertal har sat penge af til at forlænge forsøgsperioden med det sociale frikort. I dag har Folketinget vedtaget, at den nuværende ordning kan fortsætte de næste to år.

I de seneste to år har socialt udsatte mennesker haft mulighed for med et socialt frikort at tjene 20.000 kroner om året skattefrit, uden at lønnen blev modregnet i offentlige ydelser. Indtil nu har omkring 900 mennesker fået job via ordningen med socialt frikort, og i de kommende år får flere mulighed for at gøre det samme. Folketinget har nemlig vedtaget at forlænge forsøgsperioden til og med 2022.

Det sker, efter et bredt flertal med Reserven på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har afsat penge til at videreføre ordningen. Foruden midler til den forlængede forsøgsperiode er der også afsat penge til, at ordningen kan fortsætte i 2023 og 2024, dog uden at den præcise form er fastlagt endnu.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Et job at stå op til og et fællesskab med kollegerne kan gøre en stor forskel i menneskers liv. Det kan betyde bedre livskvalitet og trivsel, samtidig med at hjemløse og andre udsatte får lidt ekstra penge mellem hænderne. Det er, hvad vi hører fra frijobberne selv, og resultaterne af ordningen er altså lovende. Derfor er jeg glad for, at vi nu viderefører det sociale frikort, og jeg er sikker på, at ordningen fortsat kommer til at hjælpe mange udsatte mennesker. Samtidig skal vi selvfølgelig se på de udfordringer, der har været, så ordningen kan blive endnu bedre.”

- Astrid Krag

I de kommende år skal ordningen udbredes til flere borgere og virksomheder, og samtidig skal der indsamles mere viden om, hvordan det sociale frikort fungerer i praksis. Alle dem, der i dag er visiteret til et socialt frikort, vil automatisk få deres frikort videreført, så de også i 2021 og 2022 kan anvende ordningen.

Med reserven blev der afsat 19,8 mio. kr. til forlængelsen i 2021-2022. Der er derudover afsat 13,5 mio. kr. i 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024 til en videreudvikling og videreførelse af ordningen med et socialt frikort.

Læs mere om det sociale frikort på Socialstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)