Nationale retningslinjer skal styrke hjemløseindsatsen over hele landet

22-12-2020

For første gang offentliggøres nationale retningslinjer, der beskriver krav, rettigheder og praksis på hjemløseområdet. Formålet er at styrke og støtte kommunernes indsats over for borgerne.

Socialstyrelsen offentliggør i dag de nationale retningslinjer på hjemløseområdet. Retningslinjerne kan blive et vigtigt redskab for kommuner og andre aktører i indsatsen for mennesker i hjemløshed over hele landet. Retningslinjerne giver overblik over krav, rettigheder og lovgivning, både for det enkelte menneske, og når kommuner skal tilrettelægge hele indsatsen mod hjemløshed.

Det er første gang, at der udsendes samlede nationale retningslinjer på hjemløseområdet. Og det kommer til at gøre en forskel, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag:

Med retningslinjerne som et godt afsæt ser jeg frem til et 2021, der socialpolitisk kommer til at være præget af kampen mod hjemløshed. Arbejdsgruppen om boliger til hjemløse kommer med sit oplæg til regeringen, og vi skal forhandle udmøntningen af den store hjemløseramme fra de sidste to års aftaler om reserven. Regeringens ambition er, at vi i 2021 for alvor løfter kampen mod hjemløshed, så vi i de kommende år kan reducere antallet af hjemløse i Danmark markant og på sigt komme hjemløshed helt til livs.”

- Astrid Krag

Socialstyrelsen har udarbejdet de nationale retningslinjer, som ud over lovgivning bygger på aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Et af de centrale elementer i retningslinjerne er Housing First, som handler om hurtigst muligt at skaffe mennesker i hjemløshed en bolig kombineret med den rette støtte.

Desuden har en arbejdsgruppe bestående af en række centrale aktører fra hjemløshedsområdet været involveret i udarbejdelsen: SAND – De hjemløses landsorganisation, Kofoeds Skole, Projekt UDENFOR, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH), Foreningen af Dag- og Døgntilbud for udsatte børn og unge (FADD), Faggruppen Hjemløshed under Dansk Socialrådgiverforening, Københavns Kommunes Hjemløseenhed og SundhedsTeam, Holstebro Kommune, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Rådet for Socialt Udsatte, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet. Derudover har også Odense Kommune og Hjem til Alle Alliancen bidraget med viden til specifikke retningslinjer.

Udbredelsen af de nationale retningslinjer blev aftalt af partierne bag satspuljeaftalen for 2018-2021. Socialstyrelsen afholder i det nye år et virtuelt informationsmøde. Datoen for dette ligger dog endnu ikke fast.

Læs nationale retningslinjer på hjemløseområdet

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)