Ny aftale skal nedbringe ventetider i Familieretshuset

07-12-2020

Ventetiderne i Familieretshuset skal bringes ned. Et bredt flertal i Folketinget er derfor enige om at sætte implementeringen af det nye familieretlige system på pause.

En ny aftale sikrer en stor økonomisk indsprøjtning, samtidig med at den fortsatte implementering af det familieretlige system sættes på pause i en periode. Initiativerne skal rette op på de lange ventetider i Familieretshuset, hvor sagsbunkerne og ventetiderne er vokset støt, siden reformen af det familieretlige system gik i gang i april 2019.

På nuværende tidspunkt er 60 procent af reformen rullet ud. Det betyder, at selvom alle de forskellige elementer er indført, så er brugen af de forskellige elementer endnu ikke oppe på reformens endelige mål. Aftalen betyder, at Familieretshuset i den kommende periode kan bruge kræfterne på at afvikle sagspuklen frem for at fortsætte implementeringen. Samtidig tilføres Familieretshuset ekstra midler til sagsbehandlingen i de kommende år, herunder 238 millioner kroner i 2021.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Børn er de store tabere i en skilsmisse, selvom de er uden skyld i situationen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe børnene og familierne skånsomt gennem skilsmissen. Derfor bliver vi nødt til at nedbringe ventetiderne. Vi har i dag et system, der hjælper børnene og familierne langt bedre end det tidligere system, men det hjælper ikke noget, hvis familierne skal vente alt for længe på at få hjælp. Derfor er det klogeste at give Familieretshuset ro til at skrue op for sagsbehandlingen, uden at de skal bruge kræfter på at udrulle resten af reformen samtidigt. Familiers trivsel og fremtid er på spil, og jeg håber, at vi med de her tiltag kan vende udviklingen i de kommende år.”

- Astrid Krag

Selvom implementeringen nu bliver bremset på 60 pct., indtil ventetiderne er nedbragt, er vurderingen, at det nuværende system hjælper børnene bedre gennem i en skilsmisse end det gamle system i Statsforvaltningen. Det er stadig målet, at resten af reformen rulles ud på et senere tidspunkt. Derfor vil partierne løbende følge udviklingen, og social- og indenrigsministeren vil hvert kvartal orientere partierne om status i Familieretshuset.

Aftalen er indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, siger:

Der er ingen tvivl om, at man trods de bedste intentioner har undervurderet opgaven med at få et nyt system op at køre. Lange ventetider med bekymringer og usikkerhed går især ud over dem, der i forvejen er hårdest ramt af en skilsmisse: Børnene, som er fanget midt i konflikterne. Vores vigtigste prioritet er børnenes trivsel. Derfor skal fokus for en tid udelukkende være på sagsbehandlingen, så alle parter kan komme bedst muligt videre.”

- Camilla Fabricius

Marie Bjerre, socialordfører for Venstre, siger:

I Venstre havde vi gerne set en fremrykning af evalueringen, og at vi tog hul på at forhandle mere langsigtede tiltag for at forbedre Familieretshuset. Allerede nu må det nemlig være klart, at Familieretshuset har udviklet sig meget uheldigt i forhold til det forudsatte i vores aftale – både med hensyn til en galoperende økonomi, katastrofal sagsbehandlingslængde og antallet af møder, som familier skal igennem. Det er uacceptabelt for forældrene, og imens ender børnene som tabere. Det afgørende er dog at få nedsat de alt for lange ventetider, og derfor mener vi det er rigtigt at bremse yderligere implementering af reformen.”

- Marie Bjerre 

Marlene Ambo-Rasmussen, familieordfører for Venstre, siger:

Som familieordfører har jeg modtaget mange desperate mails og opkald fra forældre, der har oplevet store udfordringer med familieretshuset. Der er ingen tvivl om, at der skal ske nogle drastiske ændringer. Både hvad angår tilfredshed med systemet fra børn og forældre, og hvad angår sagsbehandlingstiderne. Det skylder vi de børn, der er i klemme.”

- Marlene Ambo-Rasmussen 

Karina Adsbøl, socialordfører for Dansk Folkeparti, siger:

I DF havde vi ønsket en større renovering af familieretshuset, nedbringelse af sagspukler og ventetid. DF ønsker at alle skal have en ligeværdig behandling i familieretshuset, vi ønsker børn og familier får den bedste hjælp og støtte, til at komme igennem en svær tid. Denne aftale er, hvad vi har fået forelagt kunne lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Vi vil følge udviklingen nøje."

- Karina Adsbøl 

Pernille Skipper, socialordfører for Enhedslisten, siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi nu gør noget ved en virkelig uheldig situation, som mange familier har været fanget i, ved at vi endelig gør noget ved den alt for lange ventetid. Så kan vi forhåbentlig på sigt indfri de rigtig fine og gode intentioner, der lå til grund for reformen.”

- Pernille Skipper

Ina Strøjer-Schmidt, familieordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:

Jeg er meget glad for, at der er fundet en løsning ift. at nedbringe sagspuklen og dermed ventetiderne i familieretshusene. Det er hårdt for familierne at vente på en afgørelse i deres sag, og derfor er det vigtigt, at sagsbehandlingstiden nedbringes. Jeg er også glad for, at vi tilfører flere midler til familieretshusene, og at vi har afsat en pulje til organisationer, der kan hjælpe og støtte familierne mens de venter på, at deres sag afgøres.”

- Ina Strøjer-Schmidt

 Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:

Jeg er glad for, at vi har stor opmærksomhed på Familieretshuset, som løser mange vigtige og tunge opgaver for borgerne. Derfor er det også et stort problem, at vi har set store forøgelser af ventetiden. Jeg kan derfor kun være glad og stolt over, at vi med denne aftale sætter en stopper for de lange ventetider. Det skylder vi de mange familier, som står med svære sager i Familieretshuset.”

- Brigitte Klintskov Jerkel

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

Kontakt til ordførerne

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Marie Bjerre, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 3260

Marlene Ambo-Rasmussen, familieordfører, Venstre, tlf.: 6162 3258

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Ina Strøjer-Schmidt, familieordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 3112

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 3337 4908

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651