Ny undersøgelse af internationale erfaringer med Housing First

02-12-2020

En ny rapport indsamler erfaringer fra andre landes arbejde med Housing First-indsatsen mod hjemløshed. Rapporten er den første af tre undersøgelser, der skal styrke vidensgrundlaget for en udbredelse af Housing First i Danmark.

I dag udkommer en ny rapport fra Socialstyrelsen, som indsamler viden om udbredelse af Housing First-indsatser på hjemløseområdet. Formålet er et mere solidt grundlag for kommende initiativer på hjemløseområdet i Danmark.

Rapporten præsenterer erfaringer fra Finland og Norge som har arbejdet intensivt med Housing First i en årrække. Samtidig bliver der set på erfaringer med enkelte tiltag fra Skotland og Canada. Rapporten peger på flere lighedstræk i indsatsen i Finland og Norge, der særligt fremhæves som årsager til deres resultater med at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed, herunder:

  • Begge lande har en bred forankring af nationale strategier, hvor særligt boligområdet har en central rolle.
  • Begge lande har fokus på at etablere boliger til overkommelige priser.
  • Begge lande har arbejdet kontinuerligt med nationale strategier på hjemløshedsområdet igennem de sidste ti år.
  • Finland tilbyder alle borgere i hjemløshed Housing First som hovedindsats.

Rapporten er den første af tre undersøgelser, som blev aftalt i forbindelse med reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Her blev der afsat 22 millioner kroner til at styrke implementeringen af Housing First i Danmark, herunder til en vidensafdækning.

Housing First er en evidensbaseret metode til at få mennesker ud af hjemløshed, som har været benyttet i Danmark siden 2009, og som har vist lovende resultater. Metoden er baseret på hurtigst muligt at sikre hjemløse en bolig kombineret med den rette bostøtte.

De to andre rapporter forventes offentliggjort i 2021 og handler henholdsvis om kommunernes aktuelle indsats på hjemløshedsområdet og de bagvedliggende udfordringer og barrierer for arbejdet med Housing First.

Læs rapporten ”Styrket implementering af Housing First” (PDF)

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)