Agi Csonka bliver ny formand for Børnerådet

01-07-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udpeget en ny formand for Børnerådet. Med den nye udpegning har rådet fået en stærk ledelsesprofil med stor erfaring på børneområdet.

Børnerådet har fået ny formand, idet Mette With Hagen tidligere på året trak sig fra posten. Indtil udgangen af 2021 skal Agi Csonka stå i spidsen for rådets arbejde med at være fortaler for børns rettigheder. Børnerådet er et uafhængigt råd under Social- og Indenrigsministeriet, der rådgiver Folketinget, regeringen og myndigheder i spørgsmål på børneområdet samt har til opgave at gøre børns stemme tydelig i offentligheden.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er glad for, at Agi Csonka har takket ja til opgaven:

Jeg er tryg ved, at en så stor kapacitet på børneområdet som Agi Csonka nu sætter sig i formandsstolen. Agi Csonka har en stærk personlig historie som mønsterbryder. Hun har igennem hele sin karriere haft særlig interesse og engagement i børn og deres vilkår i uddannelsessystemet. Det vil falde Agi Csonka helt naturligt at tale børnenes sag – en af de vigtigste for regeringen.”

- Astrid Krag

Den nyudpegede formand, Agi Csonka, ser frem til arbejdet:

Det er en ære at skulle stå i spidsen for Børnerådet. Jeg ser frem til, sammen med de andre medlemmer, at rådgive regeringen og understøtte en bred debat baseret på solid viden – og med børnenes egne stemmer helt i front. At få børn og unges egne erfaringer bragt konstruktivt i spil i udviklingen af gode børneliv for alle er for mig at se rådets fornemste opgave.”

- Agi Csonka

Rådet består ud over Agi Csonka af følgende seks medlemmer:

 • Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Frans Hjort Hammer, chefkonsulent, KMD og bestyrelsesmedlem i DIF, Aarhus
 • Pernille Mathiesen, læge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, Region Sjælland
 • Hanne Hartoft, adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet
 • Tina Maria Larsen, Centerleder i Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune
 • Preben Siggaard, chef for Børn og Læring, Herning Kommune

Fakta om Agi Csonka

 • 59 år, bosiddende på Frederiksberg
 • Programchef i VILLUM FONDEN med ansvar for Børn, Unge og Science
 • Formand for Dansk Flygtningehjælp og Hjem til Alle
 • Tidligere direktør i SFI og EVA
 • Tidligere formand for Rådet for Børns Læring
 • Ph.D., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Fakta om Børnerådet

 • Børnerådet blev etableret i 1994 og er et uafhængigt og tværfagligt råd, der som led i sin fortalervirksomhed skal informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet og arbejde for at sikre børns rettigheder ifølge FN's Børnekonvention.
 • Børnerådet består af seks medlemmer, som udpeges for en treårig periode på baggrund af indstillinger fra relevante organisationer. Formanden er udpeget af social- og indenrigsministeren.
 • Børnerådets sekretariat flyttede i 2017 fra København til Billund.

Yderligere oplysninger

Rikke Straarup, kommunikatonschef i Børnerådet, tlf.: 3378 3319

Agi Csonka, kommende formand for Børnerådet, tlf.: 2014 0545

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)