Astrid Krag igangsætter stor evaluering af det specialiserede socialområde

26-06-2020

En grundig evaluering skal afdække målgrupper og tilbud på det specialiserede socialområde. Evalueringen skal på sigt danne grundlag for en egentlig specialeplanlægning.

Regeringen tager nu første skridt hen imod en specialeplanlægning på socialområdet. I første omgang skal en grundig evaluering afdække, hvilke behov de forskellige målgrupper har, og hvilke tilbud der findes på socialområdet. Samtidig skal der udvikles en model for, hvordan man kan beskrive de enkelte målgrupper.

Arbejdet skal senere danne grundlag for en specialeplanlægning inspireret af, hvad der findes på sundhedsområdet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skylder blandt andre mennesker med handicap, at der findes de nødvendige specialiserede tilbud. Der har siden kommunalreformen været udbredt bekymring for en afspecialisering på socialområdet. Det er en bekymring, som vi tager alvorligt. I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter, som tidligere har kendetegnet socialpolitikken. Vi har en klar ambition om at finde en model for en specialeplanlægning, og i dag tager vi de første skridt.”

Arbejdet foregår i tre spor, hvoraf de to første nu sættes i gang. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov. De to første spor danner grundlaget for spor 3, hvor der senere vil blive set på, hvordan området indrettes bedst muligt.

Der nedsættes en følgegruppe bestående af et bredt felt af aktører på socialområdet, heriblandt Danske Handicaporganisationer, KL, Danske Regioner og Socialpædagogernes Landsorganisation.

En høj grad af inddragelse er vigtig for Astrid Krag:

”Det er et omfattende og ambitiøst arbejde, vi nu går i gang med, og vi kommer til at inddrage organisationerne på området mest muligt. Det vil give det bedste resultat i sidste ende og give vigtige input fra dem, der kender målgrupperne bedst. Ud over inddragelse af følgegruppen vil jeg selv mødes med en række aktører, og alle er velkomne til at bidrage med deres forslag og viden på området. Evalueringen er aftalt i finansloven, og jeg vil gerne takke Enhedslisten, SF og Radikale Venstre for et godt samarbejde om evalueringen.”

Læs kommissoriet for evalueringen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)