Kommuner og regioners adgang til forudbetaling forlænges

22-06-2020

Kommuner og regioners adgang til forudbetaling forlænges til 1. november 2020.

Med bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 fik kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder, når leverancen skal finde sted inden den 1. juli 2020. Se orienteringsbrev af 1. april 2020.

Fristen er nu forlænget ved ændringsbekendtgørelse nr. 917 af 18. juni 2020, således at adgangen til forudbetaling omfatter leverancer, der skal finde sted inden den 1. november 2020. Reglerne er trådt i kraft den 21. juni 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udsendt et orienteringsbrev til alle landets kommuner og regioner samt KL og Danske Regioner herom.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)