Enigt folketing sætter ind mod kriminalitet og overgreb på sociale tilbud

07-05-2020

Et enigt folketing har stemt for lovforslag, der blandt andet stiller krav om indhentelse af straffeattester. Det skal sikre, at børn, unge og voksne, der opholder sig på botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner, i plejefamilier og på øvrige tilbud beskyttes bedre mod kriminalitet og overgreb.

Sociale tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal fremover indhente straffeattester, når de ansætter personale, vikarer og ledere. Der skal også indhentes straffeattester i forbindelse med godkendelse af nye plejefamilier.

Det har et enigt folketing i dag vedtaget. Hensigten er at forebygge seksuelle overgreb, vold og berigelseskriminalitet mod børn, unge og voksne, der opholder sig på botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner, i plejefamilier og på øvrige tilbud.  

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler:

”Vi har et særligt ansvar for at passe på vores udsatte medborgere. Desværre har vi set eksempler på, at ansatte på blandt andet botilbud har misbrugt deres ansvar ved at udnytte beboere, begå kriminalitet og overgreb. De nye regler skal forebygge overgreb, vold og tyveri mod børn, unge og voksne i sociale tilbud.”

- Astrid Krag

Folketinget har blandt andet også vedtaget, at det bliver lettere for fonde på det sociale område at ændre formålsbestemmelserne i deres vedtægter. I dag er både lovgivningen og praksis for fonde restriktiv i forhold til at ændre formålsbestemmelser. Det har hidtil kun kunnet lade sig gøre, hvis en fonds formål ikke længere kan efterleves eller er blevet klart uhensigtsmæssigt.

Om det siger social- og indenrigsminister Astrid Krag:

”Det er vigtigt og helt centralt for socialområdet, at de selvejende institutioner, som er organiseret som fonde, bedre kan udvikle driften til gavn for de mennesker, der har brug for hjælpen i disse tilbud.”

- Astrid Krag

Den vedtagne lovændring træder i kraft den 1. juli 2020 og er bl.a. en udmøntning af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på socialområdet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)