Møder i kommunalbestyrelser og regioner og coronavirus

17-03-2020

Information om møder i kommunalbestyrelsesmøder og regioner og coronavirus.

  • Spørgsmål: Der er med virkning fra 18. marts kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Hvad betyder det for afholdelse af byrådsmøder eller lignende?

Opdateret svar pr. 23/3-2020: Der er udstedt bekendtgørelse om nye, midlertidige regler for byråds- og regionsrådsmøder. Til den ophæves 1. juli 2020, er det den og ikke nedenstående svar, der gælder. Læs pressemeddelelse om reglerne her.

Svar: Social- og Indenrigsministeriet forventer at udstede en bekendtgørelse med ændrede regler om afholdelse af byrådsmøder mv. en af de nærmeste dage. Det vil medføre ændringer i forhold til de hidtidige retningslinjer, der er beskrevet nedenfor.

  • Spørgsmål: Hvordan kan man i den nuværende situation afholde møder i kommunalbestyrelser og regionsråd? 

Svar: Det er muligt at afholde telefon- eller videomøder i kommunalbestyrelser og regionsråd. Dette forudsætter, at der er enighed herom i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Kommunen eller regionen skal transmittere mødet via lyd eller video til offentligheden.

Møder i kommunalbestyrelse og regionsråd kan også afholdes som fysiske møder med god plads mellem de deltagende medlemmer og god udluftning.

Selv om nogle medlemmer ikke er fysisk til stede, men deltager pr. telefon eller video, er der tale om et fysisk møde. Dette kræver blot, at to eller flere medlemmer er fysisk til stede på rådhuset eller i regionsgården. Afholdelse af møderne på denne måde kræver ikke enighed blandt alle deltagerne.

I stedet for at tillade offentligheden fysisk adgang til møderne kan kommunen eller regionen transmittere lyd eller video fra møderne.

Borgmesteren/regionsrådsformanden kan beslutte at flytte mødet til et andet mødelokale end det sædvanlige, hvis det giver bedre muligheder for god plads mellem deltagerne og/eller transmission af mødet.

  • Spørgsmål: Hvordan kan man i den nuværende situation afholde møder i kommunale og regionale udvalg?

Svar: Det er muligt at afholde telefon- eller videomøder i kommunale og regionale udvalg. Dette forudsætter, at der er enighed herom i udvalget.

Møder i kommunale og regionale udvalg kan også afholdes som fysiske møder med god plads mellem de deltagende medlemmer og god udluftning.

Selv om nogle deltagere ikke er fysisk til stede, men deltager pr. telefon eller video, er der tale om et fysisk møde. Dette kræver blot, at to eller flere medlemmer er fysisk til stede på rådhuset eller i regionsgården. Afholdelse af møderne på denne måde kræver ikke enighed blandt alle deltagerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressevagt, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)