Ny beregning flytter mandat til Hovedstaden

17-03-2020

Den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater til folketingsvalg er klar.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag bekendtgjort den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland. I forhold til den stedlige mandatfordeling, der gjaldt ved sidste folketingsvalg den 5. juni 2019, flytter 1 kredsmandat fra Sydjyllands Storkreds til Københavns Storkreds.

Efter den nye fordeling fordeler mandaterne sig fremover som følger:

Hovedstaden tillægges 51 mandater, heraf 40 kredsmandater og 11 tillægsmandater.
Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Københavns Storkreds tillægges 17 kredsmandater
2) Københavns Omegns Storkreds tillægges 11 kredsmandater
3) Nordsjællands Storkreds tillægges 10 kredsmandater
4) Bornholms Storkreds tillægges 2 kredsmandater

Sjælland-Syddanmark tillægges 64 mandater, heraf 49 kredsmandater og 15 tillægsmandater.
Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Sjællands Storkreds tillægges 20 kredsmandater
2) Fyns Storkreds tillægges 12 kredsmandater
3) Sydjyllands Storkreds tillægges 17 kredsmandater

Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.
Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Østjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater
2) Vestjyllands Storkreds tillægges 13 kredsmandater
3) Nordjyllands Storkreds tillægges 15 kredsmandater

Den nye stedlige mandatfordeling gælder frem til næste beregning i foråret 2025.


Baggrund

Den stedlige fordeling af de 135 kredsmandater og de 40 tillægsmandater fastsættes og bekendtgøres hvert femte år efter offentliggørelsen af folketallet pr. 1. januar 2020, 2025 osv.

Mandatfordelingen gælder derefter for de følgende valg, indtil ny bekendtgørelse finder sted.

Folketallet pr. 1. januar 2020 opgjort på kommuner er offentliggjort af Danmarks Statistik den 11. februar 2020. På grundlag af 1) befolkningstallet pr. 1. januar 2020, 2) vælgertallet ved sidste folketingsvalg (5. juni 2019) og 3) arealet af storkredsene 1. januar 2020 har Danmarks Statistik udregnet mandatfordelingen. Kriterierne for fordelingen er fastlagt i folketingsvalgloven. Tabeller med oplysninger om den nærmere beregning af den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater findes på ministeriets hjemmeside: valg.sim.dk .

Social- og Indenrigsministeriet har på grundlag heraf fastsat og bekendtgjort mandatfordelingen i bekendtgørelse nr. 203 af 3. marts 2020.


Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Specialkonsulent Annemette Lindhardt Olsen, Danmarks Statistik, valg@dst.dk, tlf. 39 17 30 13

Valgkonsulent Christine Boeskov, Social- og Indenrigsministeriet, valg@sim.dk, tlf. 25 16 12 06