Astrid Krag: Aftale om reserve vil gøre en forskel for udsatte børn og unge

24-11-2020

Med aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er der hjælp på vej til udsatte børn og unge. Blandt andet er der afsat penge til et center for børneinddragelse og vidensopsamling, efteruddannelse for plejefamilier, to modtagelser for unge i mistrivsel og forebyggende indsats mod sugardating blandt unge.

Regeringen og et bredt flertal har torsdag indgået aftale om at fordele 760 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år. Knap 470 millioner kroner går til socialområdet, og her er flere af initiativerne rettet mod udsatte børn og unge. Blandt andet er der afsat penge til at oprette et center for børneinddragelse, så børn i højere grad kan få indflydelse på deres egne sager. Desuden er der støtte til foreningerne De Anbragtes Vilkår og Mentorbarn og midler til bedre efteruddannelse af plejefamilier.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er glad for, at børneområdet er blevet prioriteret højt:

Alle børn fortjener et trygt hjem, og vi tillader stadig, at alt for mange børn oplever svigt i barndommen. Vi skal blive bedre til at lytte til børnene og styrke deres rettigheder, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan oprette et center for børneinddragelse.”

- Astrid Krag

Ud over børneområdet er der i aftalen initiativer til pårørende til mennesker med handicap, bedre overgange til voksenlivet for unge med handicap, hjemløseindsats, en forlængelse af det sociale frikort og psykologhjælp til voldsudsatte mænd.

Der er også afsat knap 80 millioner kroner til styrke samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger på det sociale område i form af en strategi for samarbejdet med civilsamfundet. Her skal der bl.a. ses på, hvordan civilsamfundet kan være med til at afhjælpe ensomhed.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Ud over en masse gode initiativer til ny socialpolitik har der været bred enighed om, at vi skal give bedre rammer for de organisationer, der løfter en stor opgave for vores velfærdssamfund. Satspuljen blev nedlagt uden en ordentlig plan for fremtiden, og vi har brug for at skabe større ro for organisationerne. Derfor investerer vi nu i en strategi for civilsamfundet, som skal på plads i de kommende år. Her skal der bl.a. være fokus på, hvordan vi gør noget ved den ensomhed, som alt for mange i vores samfund oplever.”

- Astrid Krag

Læs hele aftalen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)