Danmark indstiller DH-næstformand til vigtig post i FN

06-10-2020

Regeringen indstiller Sif Holst til FN’s Handicapkomité. Danske Handicaporganisationers næstformand stiller op imod 25 kandidater til ni pladser i FN’s vigtige komité på handicapområdet.

Regeringen har nomineret Sif Holst til en af de ni pladser i FN’s Handicapkomité. Hvis hun bliver valgt, skal hun sammen med resten af komitéen kæmpe for bedre rettigheder for mennesker med handicap på verdensplan.

Sif Holst er i dag næstformand i DH og har bred erfaring fra en lang række råd og nævn i Danmark, Norden og EU. Særligt kampen for kvinders rettigheder, FN’s Verdensmål og arbejdet med handicapkonventionen er afgørende for Sif Holst:

Vi med handicap skal have samme muligheder for at deltage i samfundet, tage en uddannelse eller noget så enkelt som at vælge, hvor man gerne vil bo. Mennesker med handicap skal være herre over deres eget liv og kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er nemlig stadig et globalt problem.”

- Sif Holst

Socialminister Astrid Krag glæder sig over, at Danmark kan indstille en kompetent kandidat som Sif Holst til den vigtige FN-post.

Bedre forhold og overholdelse af rettigheder for mennesker med handicap er en vigtig sag, som kræver en stærk stemme. Det er værdier, som vi sætter højt i Danmark, men som prioriteres alt for lavt i andre dele af verden. Jeg er stolt over, at vi kan bidrage med en dygtig og engageret kvinde, som vil kæmpe for bedre forhold for alle verdensborgere med handicap, siger Astrid Krag.

- Astrid Krag

Valget til FN’s Handicapkomité finder sted til december 2020 eller juni 2021. Usikkerheden skyldes den nuværende pandemi.

Handicapkomitéens opgave er at overvåge implementeringen af FN’s Handicapkonvention, der sikrer mennesker med handicap ret til ligebehandling. Komitéen fungerer også som klageinstans for mennesker, der ønsker at påpege brud på rettigheder i handicapkonventionen.

Yderligere oplysninger

Næstformand i DH, Sif Holst, tlf.: 20 93 50 87

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)