Astrid Krag holder topmøde om Børnene Først

14-09-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag inviterer en række organisationer på børne- og familieområdet til topmøde om regeringens kommende udspil Børnene Først.

Med udspillet vil regeringen styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Topmødet giver organisationerne mulighed for at komme med input til dette arbejde, lige som særligt inviterede vil levere inspiration og erfaringer fra deres eget liv.

For eksempel vil en række tidligere anbragte unge berette om deres opvækst og bidrage med tanker og idéer til, hvad der kunne have forbedret deres liv som anbragt.

Ministeren vil gøre rede for baggrunden for regeringens udspil, og topmødet vil byde på debatter om regeringens ambitioner.

Blandt andet ønsker regeringen, at udsatte børn, hvis forældre ikke selv kan passe på dem, skal sikres et nyt og trygt hjem tidligere end i dag. Børnene skal udsættes for færre skift, lige som de skal have en stærkere stemme i deres egen sag. Desuden vil regeringen sikre, at udsatte unge får varige relationer og en god overgang til voksenlivet.

Topmødet finder sted den 14. september, og regeringen forventer at præsentere udspillet Børnene Først i løbet af efteråret.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriet pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)