Fejl rettet i vælgererklæringsportalen

16-09-2020

En ekstern it-leverandør har rettet en fejl i Social- og Indenrigsministeriets nye vælgererklæringsportal.

Social- og Indenrigsministeriet satte den 3. september 2020 den nye vælgererklæringsportal i drift, hvor vælgere kan støtte nye partier, der ønsker at stille op til valg. Da det gamle vælgererklæringssystem lukkede ned den 31. august 2020, fik alle partier, der ønskede det, flyttet deres vælgererklæringer med, så de kunne fortsætte deres indsamling i den nye portal.

It-leverandøren af vælgererklæringsportalen har sent den 14. september 2020 identificeret en fejl i dataoverførslen fra det gamle til det nye system. Fejlen har medført, at visse vælgere, der allerede har afgivet en gyldig vælgererklæring i det gamle system, har kunnet afgive en ny vælgererklæring i det nye system, hvilket systemet skulle have forhindret.

En vælgererklæring afgives ved, at en vælger logger ind på vælgererklæringsportalen med NemID for at igangsætte og – efter en eftertænksomhedsperiode på syv dage – bekræfte sin vælgererklæring. I alt har 187 vælgere sat en ugyldig vælgererklæring i gang, og heraf har 17 vælgere bekræftet vælgererklæringen.

Datafejlen er rettet den 15. september 2020. De ovennævnte ugyldige vælgererklæringer er blevet slettet, og de berørte vælgere vil snarest få besked i e-Boks.

It-leverandøren har meddelt ministeriet, at der er tale om en menneskelig fejl i formateringen af data i forbindelse med overførslen af vælgererklæringer fra det gamle til det nye system. Her har der været fejl i CPR-nummeret på en del af de overførte vælgererklæringer, idet det første tal i alle CPR-numre, der starter med nul, var blevet udeladt. Disse vælgere har derfor haft mulighed for at afgive endnu en vælgererklæring i vælgererklæringsportalen, fordi deres CPR-nummer ikke eksisterede i portalen, som det burde.

Der er således ikke tale om brud på sikkerheden i systemet, og ingen har fået uretmæssig adgang til data i systemet.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, tlf. 25 16 12 06, valg@sim.dk.