Opdaterede retningslinjer skal sikre bedre misbrugsbehandling over hele landet

21-09-2020

De nationale retningslinjer for misbrugsbehandling er blevet opdateret med ny viden. Retningslinjerne skal sikre, at mennesker med stofmisbrug får en mere ensartet og effektiv behandling over hele landet.

Kommunerne får nu bedre mulighed for at hjælpe mennesker med et stofmisbrug. De nationale retningslinjer på området er blevet opdateret med nyeste lovgivning og viden. Samtidig får endnu flere kommuner nu hjælp til at implementere retningslinjerne. Formålet med retningslinjerne er at forbedre og ensarte behandlingen og samtidig at gøre klart over for kommunerne, hvad borgerne har krav på, når de ønsker behandling.

Retningslinjerne samler lovgivning, nyeste viden og anbefalinger til god praksis. Retningslinjerne indeholder blandt andet seneste forskning om behandlingsmetoder, som har vist en god effekt i behandlingen af mennesker med misbrug.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal blive bedre til at hjælpe især unge mennesker ud af misbrug. Og vi skal sætte ind i tide, før menneskers tilværelse og fremtid bliver ødelagt af stoffer. Vi får stadig bedre viden om effektive metoder, der kan hjælpe mennesker med stofmisbrug, og den viden skal ud til alle kommuner. Med retningslinjerne sikrer vi klarere rammer for behandlingen, så kommunerne er bedre klædt på til at hjælpe borgerne.”

- Astrid Krag

Opdateringen af de nationale retningslinjer blev aftalt af partierne bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Her blev der også afsat midler til at styrke den gældende behandlingsgaranti, forbedre kvaliteten af behandlingen og styrke vidensgrundlaget på stofmisbrugsområdet.

De nuværende retningslinjer er fra 2016, og det er første gang de bliver opdateret. Siden retningslinjerne udkom første gang, har Socialstyrelsen hjulpet 20 kommuner med at implementere dem. Det er sket gennem lokale udviklingsforløb, kurser for nøglemedarbejdere og et netværk, hvor kommuner og behandlingstilbud kan lære af hinandens erfaringer.

Med midler fra satspuljeaftalen kan også dette arbejde fortsætte, så retningslinjerne nu kan blive udbredt til endnu flere kommuner.  Målgruppen er behandlere og kommuner, som kan bruge retningslinjerne, når de tilrettelægger behandlingen af mennesker med stofmisbrug.

Læs mere om de nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandling på Socialstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)