Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. regler om mundbind og visse lokalerestriktioner på Social- og Ældreministeriets område

15-04-2021

Social- og Ældreministeriet har forelagt regler om mundbind og visse lokalerestriktioner for Epidemikommissionen.

Epidemikommissionen har efter anmodning fra Social- og Ældreministeriet indstillet, at de gældende regler om krav om anvendelse af mundbind for medarbejdere og besøgende på sociale tilbud og plejehjem i lokaler, der er tilgængelige for offentligheden, og regler om visse lokalerestriktioner videreføres og udstedes efter den nye epidemilov.

Indholdet af reglerne har også været forelagt for Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke var et flertal i udvalget imod udstedelsen af reglerne.

Social- og Ældreministeriet har derfor udstedt bekendtgørelse nr. 628 af 12. april 2021 om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)