Lave smittetal sender socialområdet tilbage til mere normale forhold

15-04-2021

Socialområdet vender igen tilbage til mere normale forhold. Den COVID-19-bekendtgørelse, som gav kommunerne mulighed for at fravige visse forpligtelser og rettigheder, ophæves igen.

Socialområdet har igennem hele COVID-19 krisen været betragtet som en kritisk funktion og har derfor ikke været lukket ned. Med COVID-19-bekendtgørelsen har det dog været muligt at fravige visse rettigheder og pligter, hvis dette har været nødvendigt pga. manglende personaleressourcer og -kapacitet eller pga. nødvendige tiltag for at forebygge og inddæmme smitte.

Denne bekendtgørelse er nu ophævet pr. 15. april 2021, så kommunerne skal herefter behandle alle sociale sager som normalt.

Ophævelsen betyder, at al hjælp og støtte og alle sociale ydelser efter serviceloven, som borgere har haft ret til, men som under nedlukningen evt. midlertidigt er ophørt eller ændret, nu igen skal gives som normalt. Det samme gælder samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt er foregået gennem videokommunikation. Ligeledes kan myndigheder, der fører tilsyn med tilbud på socialområdet, ikke længere indskrænke dette eller ændre måden, det foregår på. 

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Selvom smittetallet går nedad, og vi forhåbentlig nærmer os en mere normal hverdag, findes coronavirus stadig i vores samfund. Derfor er det stadig vigtigt, at vi alle følger de sundhedsfaglige retningslinjer og passer godt på hinanden.”

- Astrid Krag

Ophævelsen betyder, at der ikke længere kan træffes afgørelser efter COVID-19-bekendtgørelsen. Desuden bortfalder de evt. midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet efter bekendtgørelsen.

De afgørelser, der oprindeligt er truffet i forhold til borgerne, træder således igen fuldt ud i kraft. Borgeren skal derfor modtage den fulde hjælp og støtte, der i sin tid er truffet afgørelse om. Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp, der kan afhjælpe borgerens behov, efter de almindelige regler i serviceloven.

Selvom COVID-19-bekendtgørelsen er ophævet, skal myndighederne fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om COVID-19. Det er blandt andet relevant ved fysiske møder med borgerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)