Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud

14-04-2021

Et flertal i Folketinget er enige om at styrke tilsynet med sociale tilbud. Socialtilsynet får bl.a. mulighed for at gribe hurtigere ind, når kvaliteten ikke er i orden, og tilsynet med tilbuddenes økonomi bliver mere effektivt.

Teksten er opdateret 27. april 2021, efter at Venstre og Konservative har tilsluttet sig aftalen.

Regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet har indgået 'Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud'. Aftalen styrker socialtilsynet generelt og giver tilsynet flere muligheder for at gribe ind, når kvaliteten ikke er i orden.

Samarbejdet mellem forskellige tilsynsmyndigheder styrkes, så oplysninger ikke falder mellem to stole, lige som aftalen styrker ensartetheden på tværs af de fem socialtilsyn via bl.a. en øget national styring af socialtilsynenes praksis. Socialtilsynet kommer desuden til at kigge nøje på tilbuddenes brug af vikarer, så det fx sikres, at vikarer ikke bruges som pengemaskiner.

Også det økonomiske tilsyn bliver styrket markant. Socialtilsynet får mulighed for at sætte et tilbud under skærpet tilsyn, hvis tilbuddets regnskab afviger væsentligt fra budgettet, og kravene til revisor skærpes betragteligt. Alle tilbud skal fremover offentliggøre flere regnskabsnøgletal, bl.a. om hvor meget af tilbuddets overskud, der er udbetalt som udbytte. På den måde kan kommunerne også se, om deres penge går til indsatsen i tilbuddene, eller om de i stedet udbetales som udbytte, når de skal vælge et tilbud. Desuden får socialtilsynet bedre indsigt i virksomhedernes pengestrømme og kan opdage, hvis der internt i koncerner kanaliseres midler væk fra borgerne.

Aftalen stiller også skrappere krav til måden tilbuddene organiseres på. Det bliver fremover ikke længere muligt at drive et socialt tilbud som en personligt ejet virksomhed, da socialtilsynet ikke kan føre et effektivt tilsyn med økonomien i disse typer tilbud. Samtidig skal et flertal af bestyrelsens medlemmer fremover være uafhængige af lederen af tilbuddet, og personer, der har været en del af bestyrelsen eller ledelsen af et tilbud, som er blevet lukket af socialtilsynet, får fem års karantæne.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at der nu er landet en aftale:

Når vi overlader det til sociale tilbud at tage sig af vores mest udsatte børn, unge og voksne, skal vi kunne være trygge ved, at de får en ordentlig hjælp. Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en aftale, som styrker tilsynet med sociale tilbud – og ikke mindst deres økonomi. Med aftalen giver vi socialtilsynet flere muskler til at gribe ind over for brodne kar. Så de historier, vi har set den senere tid, om tilbud, der bruger vikarer som store pengemaskiner eller bruger pengene til at renovere deres egen skovhytte i Sverige, forhåbentlig ikke gentager sig.”

- Astrid Krag

Forhandlingerne har ud over en styrkelse af socialtilsynene også handlet om at begrænse profit på sociale tilbud. Den del af forhandlingerne er partierne dog ikke blevet enige om, og det ærgrer Astrid Krag:

Det er ingen hemmelighed, at regeringen ønskede at sætte en stopper for, at private tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere. Det ønsker vi stadig, men det er der desværre ikke 90 mandater i Folketinget, som er enige med os i. Det er utrolig ærgerligt, men jeg er glad for, at vi med aftalen fremover kommer til at følge tæt, hvor mange penge de private tilbud trækker ud i profit, og at de oplysninger bliver offentligt tilgængelige, så det bliver muligt for kommunerne at fravælge tilbud, der trækker store summer ud, lige som Socialtilsynet kan gribe ind over for tilbud, hvor prisen ikke hænger sammen med kvaliteten, fordi der køres med store overskud. Derudover kommer vi til at følge den bekymrende udvikling med store udenlandske selskabers opkøb af sociale tilbud herhjemme – for vi ønsker ikke en udvikling som i Sverige og Norge, hvor store kapitalselskaber med profit for øje sidder på størstedelen af markedet.”

- Astrid Krag

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius siger:

Det er godt, at vi styrker socialtilsynet, så det bedre kan løse sin utroligt vigtige opgave med at føre tilsyn med samfundets mange sociale tilbud. Tilbuddene er livsvigtige i mange af vores allermest udsatte borgeres hverdag. Det stiller store krav til bl.a. faglighed, praksis og ordenlighed i det enkelte tilbud, og det er afgørende, at kvaliteten er i orden. Tilsynets opgave er at sikre, at alt er i orden, det skal de naturligvis have musklerne til.”

- Camilla Fabricius

Socialordfører for De Radikale Henrik Vinther Olesen siger:

Aftalen sætter fokus på det allervigtigste: Kvaliteten i de tilbud, som tager sig af nogle af vores mest udsatte og svage borgere på det sociale område. Tilsyn er i den forbindelse vores fælles sikkerhed for, at både offentlige og private tilbud lever op til den kvalitet, der bliver aftalt. Derfor er jeg særlig glad for, at aftalen ud over at skærpe det faglige tilsyn, også tager fat på økonomien og giver styrkede muligheder for at opdage og forhindre, hvis nogen snyder på vægten.”

- Henrik Vinther Olesen

Socialordfører for SF Trine Torp siger:

Nu strammer vi endelig nettet og kræver økonomisk gennemsigtighed og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddene, så vi forhåbentlig stopper de brodne kar, der bruger socialområdet til at tjene penge på udsatte børn og unge og mennesker med handicap. SF havde gerne fastsat en egentlig grænse for, hvad private kan trække ud i udbytte af vores fælles velfærd, men det er et vigtigt første skridt at styrke både det sociale og økonomiske tilsyn.”

- Trine Torp

Socialordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj siger:

De penge, vi som samfund afsætter til sociale tilbud til udsatte borgere og mennesker med handicap, skal efter Enhedslistens opfattelse fuldt ud komme borgerne til gode og ikke ende som overskud i private virksomheder. Jeg er derfor svært ærgerlig over, at det ikke har været muligt at samle flertal for at lukke profitmuligheden, men med aftalen om at øge gennemsigtigheden i tilbuddenes økonomi og styrke tilsynet, tager vi dog et skridt i den rigtige retning.”

- Jakob Sølvhøj

Socialordfører for Alternativet Torsten Gejl siger:

Jeg er glad for, at socialtilsynet nu får bedre mulighed for at skride ind, hvis kvaliteten ikke er i orden. Og at der kommer bedre tilsyn med de økonomiske forhold i de tilbud, som får offentlige penge for at tage sig af vores mest udsatte mennesker. Det er en ekstremt vigtig samfundsopgave, og vi skal være sikre på, at fagligheden er i orden, og at pengene bruges efter hensigten.”

- Torsten Gejl

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontakt til ordførerne

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Henrik Vinther, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 3337 4757

Marie Bjerre, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 3260

Jakob Sølvhøj, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, De Konservative, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører for Alternativet, tlf.: 6162 4651