14 projekter får penge til at arbejde for et mere demensvenligt samfund

29-12-2021

Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet afsatte med finansloven for 2021 knap 41 millioner kroner til arbejdet for et mere demensvenligt samfund. Socialstyrelsen har nu fordelt pengene til 14 projekter.

Stadig flere mennesker rammes af demens, og det er ofte forbundet med ensomhed, fordomme og misforståelser. Socialstyrelsen fordeler nu 40,9 millioner kroner til 14 kommuner, organisationer og andre aktører, der skal forbedre tilværelsen for mennesker med demens. Pengene blev afsat på finansloven for 2021 af regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. De 14 projekter skal desuden indsamle viden om demens og skabe større forståelse i samfundet for mennesker, som lider af en demenssygdom.

F.eks. gives der penge til Ældre Sagens udbredelse af det nationale demenssymbol, Tønder Kommunes arbejde med et værdigt hverdagsliv, Alzheimerforeningens 'Demensvenner i Danmark' og 'FC Demens', som er DBUs motionsfodbold til mennesker med demens.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Demenssygdomme vender tilværelsen på hovedet, ikke bare for de mennesker, der bliver ramt, men også for de pårørende. Der er meget, vi kan gøre for at skabe fællesskaber og en værdig tilværelse for mennesker med demens. De 14 projekter, som vi nu understøtter, kommer til at gøre en stor forskel for mennesker med demens, og vi får nogle erfaringer, som kan udbredes og komme endnu flere til gavn.”

- Astrid Krag

SF’s ældreordfører Kirsten Normann Andersen siger:

At få en demensdiagnose er for mange mennesker uoverskueligt, og der er derfor fortsat brug for indsatser, som kan lette livet med demens. Jeg er derfor glad for de mange initiativer, som tilsammen både skal give bedre mulighed for at forsinke udviklingen af sygdommen, men også initiativer, som skal sikre borgere med demens større indflydelse på eget liv. Vi må aldrig give op i forhold til at søge en kur, men indtil da skal vi gøre hvad vi kan for at oplyse, støtte og styrke i forhold til borgere med demens.”

- Kirsten Normann Andersen

Enhedslistens ældreordfører Jakob Sølvhøj siger:

Med det hastigt voksende antal borgere, der rammes af demens, er det utrolig vigtigt, at vi intensiverer indsatsen for at skabe de bedst mulige vilkår for, at mennesker med demens kan leve et godt og værdigt liv. Det kræver bl.a., at vi sikrer en udbredt viden om og forståelse af livet med demens. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan igangsætte en bred vifte af initiativer til understøttelse af et demensvenligt samfund.”

- Jakob Sølvhøj

Radikale Venstres ældreordfører Christina Thorholm siger:

I Radikale Venstre glæder vi os over, at vi med puljemidlerne kan styrke demensindsatsen med tildeling af midler til en række aktører og kommuner. Dermed kan vi bedre hjælpe mennesker og familier, som lever med demens, til at leve i et mere demensvenligt samfund, så mennesker og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og venlighed.”

- Christina Thorholm

Alternativets ældreordfører Torsten Gejl siger:

Demens-sygdomme er alvorlige lidelser, som har store konsekvenser for både den ramte og de pårørende. Jeg er glad for, at vi med penge til 14 gode projekter er med til at udbrede forståelsen for demens-sygdomme i samfundet, samtidig med at vi forbedrer tilværelsen for de berørte.”

- Torsten Gejl

Pengene er en del af initiativet 'Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen' på finansloven for 2021. Ud over penge til demensvenligt samfund indeholdt initiativet 191,6 millioner kroner til, at 25 kommuner kan arbejde med at indføre faste og selvstyrende teams i ældreplejen.

Disse 14 projekter får penge til i de næste to år at arbejde for et demensvenligt samfund:

 • Alzheimerforeningen: Demensvenner i Danmark
 • Assens Kommune: Udvikling af metoder og rammer til en kontinuerlig styrkelse af et demensvenligt samfund
 • Dansk Boldspil-Union: FC Demens
 • DGI Vestsjælland: Demensvenlige gå-fællesskaber
 • DGI Østjylland: Demensvenlige idrætsforeninger i Randers og Norddjurs Kommune
 • Esbjerg Kommune: Det demensparate samfund – design af målgruppeorienteret vidensspredning
 • Ældre Sagen: Et mere demensvenligt samfund gennem udbredelse af det nationale demenssymbol
 • Hansen & Pedersen Aps: Det er ikke slut endnu – udvikling af materialer til undervisning i demensomsorg
 • Friberg Formidling c/o: Demensvenlig Kulturfestival 2023 – samskabelse af god praksis for demensvenligt kulturliv
 • Bindslev A/S: Demensvenlige kommuner – Nationale Demensrum og Demens Topmøde
 • Aarhus Kommune: Demensvenlighed på tværs af generationer
 • OK-Fonden: Med demens som et livsvilkår – hvordan håndteres en kompleks hverdag sammen med de pårørende?
 • Røde Kors: Bliv dus med demens
 • Tønder Kommune: Udvikling af lokalmiljøer og plejecentre med henblik på et tryggere, mere indholdsrigt og værdigt hverdagsliv for borgere med demens.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 12 66 (modtager ikke sms)