2 millioner kroner på vej til hjælp til ensomme sårbare ældre i juletiden

15-12-2021

Regeringen har med opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier givet 2 millioner kroner til en række organisationer til at bekæmpe ensomhed og skabe større trivsel og tryghed blandt sårbare ældre i forbindelse med jul og nytår.

Smitten stiger i disse uger, og der er igen indført restriktioner flere steder i samfundet. Restriktionerne og frygten for smitte kan få mange ældre til at isolere sig, og det kan føre til ensomhed og mistrivsel.

Regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Enhedslisten har derfor besluttet at fordele 2 millioner kroner mellem organisationerne Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Danske Seniorer og Faglige Seniorer. Pengene skal bruges på initiativer, som kan være med til at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Julen handler om samvær og hygge. Men en del sårbare ældre har ikke nogen pårørende og risikerer at tilbringe juledagene alene. De fortjener hjælp fra fællesskabet. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan give en håndsrækning til en række organisationer, der også tidligere under pandemien har erfaringer med indsatsen imod ensomhed og isolation blandt sårbare ældre. Herfra en stor tak til de fire organisationer, som spiller en afgørende rolle i dette arbejde og til partierne for at være med til at sikre midlerne til indsatserne.

- Astrid Krag

Organisationerne skal med de ekstra penge have særligt fokus på ældre uden pårørende. Midlerne kan for eksempel bruges på at lade besøgsvenner kigger forbi med klejner til kaffen eller til at formidle kontakt til telefonvenner, der kan bryde ensomheden. De kan også bruges på fælles sociale aktiviteter, som kan få de ældre i kontakt med andre mennesker og til transporten hertil.

Alle aktiviteter vil skulle afvikles under hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Finansieringen til initiativet forudsætter Folketingets Finansudvalgs formelle tiltrædelse.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)