Daglige test af medarbejdere og selvtest af besøgende skal beskytte mod coronasmitte i ældreplejen og på sociale tilbud

17-12-2021

Medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud og pårørende til borgere på plejehjem eller sociale tilbud med sårbare borgere får nu bedre mulighed for at teste sig selv, før de påbegynder arbejdsdagen eller besøger et sårbart familiemedlem.

Der uddeles fremover selvtest til medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud, hvor der er sårbare borgere, samt til besøgende på plejehjem og sociale tilbud. Ordningen skal supplere de testmuligheder, der allerede findes i dag.

Sundhedsmyndighederne anbefaler ekstra tests på social- og ældreområdet, og arbejdsgiverne vil have mulighed for at kræve, at ansatte lader sig teste, hvis det er nødvendigt for at undgå smitte. Et sådant krav forudsætter, at arbejdsgivere følger bestemte procedurer og bl.a. inddrager samarbejdsudvalget lokalt.

Borgere i ældreplejen og på sociale tilbud skal skærmes mod den stigende coronasmitte i samfundet, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

Smitten stiger, og situationen er alvorlig for de mennesker, der risikerer at blive svært syge af covid-19. Derfor er det afgørende at holde smitten ude af plejehjem og sociale tilbud, og vi prioriterer af den grund de ældre og de sårbare borgere højest, når vi nu optrapper test-indsatsen. Med selvtest til medarbejdere og besøgende vil vi sikre, at man lokalt kan værne mod at bringe smitten ind. Og vi fjerner en af de barrierer, der i en travl hverdag kan afholde nogle medarbejdere og pårørende fra at blive testet, før de kommer i kontakt med ældre og sårbare mennesker. Mens vi øger testmulighederne, kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at alle, der har mulighed for det, lader sig vaccinere, så vi beskytter de mennesker, som risikerer livet, hvis de bliver smittet.”

- Astrid Krag

Indtil nu har gratis selvtest kun været tilbudt løst tilknyttet personale på plejehjem og i hjemmeplejen, men fremover kan alle ansatte altså tage en daglig selvtest. Initiativet gælder også på sociale tilbud, som har særligt sårbare beboere og brugere.

Selvtestene bliver udrullet på sociale tilbud og i ældreplejen i samarbejde med KL og kommunerne. Det forventes, at kommunerne kan gå i gang med indsatsen med gratis selvtest for ansatte og besøgende allerede fra mandag den 20. december. Otte millioner selvtest forventes at være fordelt til kommunerne senest 19. december.

Selvtest bliver givet til følgende grupper:

  • Personale på sociale tilbud, som har beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med covid-19, uanset vaccinationsstatus
  • Personale i ældreplejen som et ekstra supplement til den eksisterende screening, uanset vaccinationsstatus
  • Besøgende på plejehjem og sociale tilbud som en mulighed for de besøgende, uanset vaccinationsstatus.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)