Faste teams med kendte medarbejdere i de ældres hjem på vej i 25 kommuner

17-12-2021

191,6 millioner kroner bliver nu fordelt til 25 kommuner, som skal arbejde med at indføre faste og selvstyrende teams i ældreplejen. Formålet er en tryggere hverdag for de ældre, så det er et kendt ansigt, når ældreplejens medarbejdere banker på døren.

Et ansigt du kender, når hjemmeplejen kommer på besøg, og større trivsel hos medarbejderne, der i højere grad kan bruge deres faglighed til gavn for de ældre. Det er tankerne bag faste teams i ældreplejen, som nu understøttes i yderligere 25 kommuner over hele landet.

Socialstyrelsen har netop fordelt 191,6 millioner kroner til faste og selvstyrende teams i ældreplejen, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte med midler fra finansloven for 2021. Med midlerne skal de 25 kommuner arbejde med selvstyrende og tværfaglige teams med kendte medarbejdere, som skal skabe en mere stabil og tryg hjemmepleje.

Netop den omstilling er vigtig for både de ældre og medarbejderne, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

Det skal være trygt at få besøg af hjemmeplejen, og der skal være plads til nærvær og omsorg. I dag oplever alt for mange ældre, at der for ofte træder en ny medarbejder fra hjemmeplejen ind ad døren, så de skal starte forfra med at forklare deres behov og ønsker. Med faste teams kan medarbejderen fokusere på det vigtigste, nemlig omsorg og pleje og den enkelte ældres udvikling og behov. Det giver ganske enkelt en tryggere ældrepleje, når man kan sige ‘Vi ses i morgen’.” 

- Astrid Krag

De faste selvstyrende teams blev allerede understøttet i en række kommuner med regeringens første Finanslov, og erfaringerne herfra samt fra det hollandske Buurtzorg peger på gevinster for både de ældre og medarbejderne.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi har en bunden opgave i udfordringen med at skaffe medarbejdere nok til ældreplejen, og faste teams kan være med til at gøre det mere attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper. Det betyder noget for medarbejderne, at de i højere grad kan bringe deres faglighed og kendskab til den enkelte ældre i spil. Det giver øget trivsel for medarbejderne, og erfaringerne peger også på et lavere sygefravær blandt medarbejderne i de faste teams, hvilken igen giver mere tid til pleje og omsorg for de ældre.”

- Astrid Krag

Ud over midlerne til kommunerne er det aftalt med VIVE, at de bl.a. skal gennemføre en evaluering af de faste teams og etablere et udviklingslaboratorium for faste selvstyrende teams.

Disse 25 kommuner modtager støtte til at arbejde med faste teams:

 • Allerød
 • Egedal
 • Esbjerg
 • Favrskov
 • Faxe
 • Fredensborg
 • Frederikshavn
 • Frederikssund
 • Glostrup
 • Haderslev
 • Hillerød
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Kerteminde
 • Kolding
 • Køge
 • Rødovre
 • Syddjurs
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Tårnby
 • Vejle
 • Ærø
 • Aabenraa
 • Aalborg.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)