Flere tiltag skal afhjælpe akut mangel på arbejdskraft i ældreplejen

21-12-2021

Efterlønnere, pensionister og studerende har gode muligheder for at tage coronarelateret arbejde i ældreplejen.

Coronasmitten stiger i det danske samfund, og det presser ældreplejen, der blandt andet oplever højt sygefravær blandt medarbejderne.

Regeringen har derfor sammen med kommunerne og aktørerne på ældreområdet afsøgt mulighederne for at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i ældreplejen som følge af coronasituationen.

I dag har regeringen fået Folketingets opbakning til at forlænge den ordning, der betyder, at blandt andre folkepensionister kan tage ekstra corona-relateret arbejde i ældreplejen, uden at de bliver modregnet i pension for ekstraarbejdet.

Ordningen er desuden udvidet, så den nu også omfatter efterlønnere.

Derudover er det netop blevet muligt for studerende på SU også i 2022 at søge om at få forhøjet deres fribeløb og dermed undgå tilbagebetaling af SU, hvis de deltager i samfundskritiske funktioner som led i covid-19-beredskabet. Det har uddannelses- og forskningsministeren aftalt med V, DF, R, SF, K samt LA.

Læs mere om aftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Coroanasituationen er alvorlig, og der er akut mangel på medarbejdere i ældreplejen. Vi har brug for al den arbejdskraft, som vi kan skaffe, så vi bedst muligt kan beskytte de ældre mod smitte og fortsat sikre dem den pleje og omsorg, som de har brug for. Jeg vil gerne takke aktørerne på området – heriblandt FOA og KL – for gode drøftelser og konkrete forslag til, hvad vi kan gøre for at sikre flere medarbejdere her og nu i den pressede ældrepleje.”

- Astrid Krag

Forbundsformand i FOA Mona Striib siger:

Jeg er meget glad for, at politikerne har lyttet. Vi står i en akut situation med omikron-smitten, og ældreplejen og landets plejecentre er under et kolossalt pres. Vi skal gøre alt, hvad der overhovedet er muligt, for at understøtte, at der er personale til at passe vores ældre, svage og syge. Det handler også om at holde hånden under vores kollegaer, så ingen bukker under. For der er mange, der allerede løber uhyggeligt stærkt.”

- Mona Striib

Ud over ovennævnte muligheder for pensionister, efterlønnere og studerende er der en række andre muligheder, som skal hjælpe med at tage hånd om den akutte bemandingsudfordring:

  • Elever på blandt andet social- og sundhedsassistentuddannelsen kan få forlænget deres praktikuddannelse i op til to måneder, så de kan indgå i corona-relateret arbejde, lige som der er mulighed for at ændre på fordelingen af skole- og praktikperioder – også selvom skolen ikke er lukket.
  • Medarbejdere i det regionale sundhedsvæsen, den kommunale hjemmesygepleje samt i hjemmeplejen og på plejehjem kan overføre op til 4 ugers ferie ud over den femte ferieuge til næste år. Det skyldes ændrede regler i Beskæftigelsesministeriet. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)