For mange modtagere af hjemmehjælp mangler at få det tredje stik

21-12-2021

Knap hver femte ældre, der modtager hjemmehjælp, er endnu ikke revaccineret. Der er store forskelle på, hvor stor en andel af hjemmehjælpsmodtagerne, der er vaccineret i de enkelte kommuner.

Smittetallene for coronavirus er steget markant den seneste tid. Derfor er det afgørende, at alle sårbare ældre, der ønsker det, hurtigst muligt får deres tredje vaccinestik. De nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der er en særlig udfordring i forhold til at få revaccineret ældre over 65 år, som modtager hjemmehjælp.

Den 19. december havde knap hver femte hjemmehjælpsmodtager endnu ikke fået det tredje stik eller booket tid. Det er en del flere end de blot 6 procent af hele gruppen af mennesker over 65 år, som mangler at blive revaccineret.

Samtidig er der stor forskel på, hvor stor en andel der er vaccineret i hver enkelt kommune. Via linket i boksen her på siden kan du finde en oversigt over, hvor mange der er vaccineret i kommunerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)