Indstilling fra Epidemikommissionen om indførelse af krav om brug af mundbind eller visir og coronapas (liberale serviceerhverv samt køreskoler) og rådgivende vurdering om brug af hurtigtest/selvtest som alternativ til mundbind

10-12-2021

En række ministre, herunder social- og ældreministeren, har anmodet Epidemikommissionen om indstillinger, om der bør indføres krav om brug af mundbind eller visir på visse udvalgte områder.

En række ministre, herunder social- og ældreministeren, har i lyset af smitteudviklingen, og som opfølgning på Epidemikommissionens indstilling af 23. november 2021, 'Vurdering af tiltag – ændring af regler for negativ test og udbredelse af krav om coronapas', anmodet Epidemikommissionen om indstillinger, om der bør indføres krav om brug af mundbind eller visir på visse udvalgte områder.

Epidemikommissionen har indstillet, at der konkret indføres krav om mundbind eller visir bl.a. på ældreområdet og sociale tilbud (besøgende og ansatte).

I forlængelse af denne indstilling er Epidemikommissionen blevet anmodet om en vurdering af, hvorvidt hurtigtest/selvtest kan anvendes som alternativ til mundbind eller visir i ældreplejen og på sociale tilbud.

Epidemikommissionen vurderer, at selvtest og hurtigtest er et udmærket supplement, men vurderer ikke, at det på dette område og på nuværende tidspunkt kan anvendes som alternativ til mundbind.

Indførelse af krav om mundbind eller visir har ad flere omgange været forelagt Folketingets Epidemiudvalg, hvor der på møde i udvalget den 3. december 2021 ikke var et flertal i udvalget imod udstedelse af regler herom.

Social- og Ældreministeriet har derfor udstedt en bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)