Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. vurdering af tiltag – ændring af regler for negativ test og udbredelse af kravet om coronapas

10-12-2021

Epidemikommissionen noterer sig en fortsat bekymrende udvikling i COVID-19-epidemien og har på den baggrund drøftet behovet for udvidelse af områder med krav om coronapas.

Epidemikommissionen har indstillet, at krav om coronapas udbredes til bl.a. at omfatte alle besøgende i ældreplejen og på sociale botilbud (dog ikke værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for beboere og andre personer, hvor institutionen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas).

Skærpelsen af krav om coronapas på social- og ældreområdet har været forelagt Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke var et flertal i udvalget imod udstedelse af regler herom.

Social- og Ældreministeriet har derfor udstedt en bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, der indeholder de skærpede krav.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)