Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. vurdering af tiltag – indførelse af krav om coronapas som smittereducerende tiltag

10-12-2021

Sundhedsministeriet har anmodet Epidemikommissionen om en vurdering af, hvilke relevante tiltag Epidemikommissionen vil pege på i den nuværende situation, samt Epidemikommissionens eventuelle indstilling herom.

Epidemikommissionen har indstillet, at der indføres krav om coronapas bl.a. for besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse (dog ikke for nære pårørende, værger, personlige repræsentanter, advokater m.v.).

Indførelse af krav om coronapas har været forelagt Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke var et flertal i udvalget imod udstedelse af regler herom.

Social- og Ældreministeriet har derfor udstedt en bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)