Kira West bliver ny formand for Rådet for Socialt Udsatte

20-12-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag har udnævnt Kira West til formand for Rådet for Socialt Udsatte. Ud over at seks nuværende medlemmer bliver genudnævnt, udpeges yderligere to medlemmer af rådet, som i de kommende fire år skal være talerør for socialt udsatte mennesker i Danmark.

Den nye sammensætning af Rådet for Socialt Udsatte er på plads. Ny formand bliver Kira West, som indtil nu har været menigt medlem af rådet. Samtidig har hun været forstander for Reden København, som hjælper kvinder i prostitution. Kira West overtager posten fra Vibe Klarup, som stopper ved årsskiftet efter at have været formand i to år.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for det nye råd:

Vi har et stærkt velfærdssamfund, men alt for mange udsatte falder igennem sikkerhedsnettet. De socialt udsatte har brug for en stærk stemme, og det får de med den nye formand. Kira West har i de seneste år gjort en stor indsats i Rådet for Socialt Udsatte og som formand for Region Hovedstadens Udsatteråd. Rådet får i de kommende år en særlig vigtig opgave med at følge hjemløseområdet i forbindelse med den nye hjemløseaftale og understøtte, at udsatte mennesker får mulighed for at bidrage med viden og erfaringer. Jeg vil gerne takke Vibe Klarup for en stor indsats i de seneste to år, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med det nye råd.”

- Astrid Krag 

Rådet for Socialt Udsatte får desuden et nyt kommissorium, som rådet har arbejdet med i den seneste periode. Kira West ser frem til at stå i spidsen for arbejdet med at styrke udsattes forhold i Danmark.

Jeg sætter stor pris på tilliden og glæder mig meget til arbejdet i Rådet i de kommende år. Jeg ved fra mit arbejde i Reden og fra alle mine kolleger fra socialområdet, at der er et kæmpe potentiale for, at flere udsatte børn, unge og voksne får bedre og tidligere hjælp. Vi skal skabe social forandring ved at løfte socialpolitikken ud af siloen og få skabt løsninger på tværs, ligesom vi har set med den nye hjemløsereform. Og vi skal sørge for, at de mennesker, der oplever udsatheden, også er med til at definere løsningerne. Det glæder jeg mig til sammen med de dygtige folk i rådet og alle dem, vi skal samarbejde med.”

- Kira West

Det nye råd tiltræder ved årsskiftet og er udpeget for de næste fire år.

Sådan ser det nye Rådet for Socialt Udsatte ud:

  • Kira West (formand), forstander for krisecenteret Reden og KFUK’s Sociale Arbejdes Krisecenter
  • David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår
  • Christina Strauss, formand for SAND
  • Anja From, formand for Udsatterådet i Esbjerg Kommune
  • Knud Kristensen, medlem af Det Etiske Råd, forhenværende formand for SIND
  • Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Heinz Wolf, chefkonsulent i Kirkens Korshær og leder af varmestue
  • Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af Væresteder
  • Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)