Medarbejdere med positiv selvtest på plejehjem og sociale tilbud får hurtig adgang til PCR-test

22-12-2021

Fremover vil medarbejdere, der får et positivt testresultat med en selvtest, få hurtigere adgang til at blive PCR-testet. Det skal sikre, at de vigtige medarbejdere i bl.a. ældreplejen ikke behøver isolere sig i dagevis, mens de venter på at blive testet.

Mange steder i landet er der stor efterspørgsel efter coronatest, og det betyder, at man nogle steder må vente i dagevis, før man kan få foretaget en PCR-test. Fremover vil medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud, hvor der er sårbare mennesker, være omfattet af en fast track-ordning, så de hurtigt kan blive testet.

Når en medarbejder finder et positivt resultat med en selvtest, kan resultatet videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed, som derefter hurtigt henviser til PCR-test. Den enkelte kommune skal sikre, at der er fastlagt procedurer for indberetning til styrelsen.

Social og ældreminister Astrid Krag siger:

Medarbejderne i ældreplejen og på socialområdet gør en uvurderlig indsats for vores ældre og udsatte. De giver pleje, omsorg og hjertevarme til en gruppe mennesker, som for tiden er særligt sårbare over for både smitte, utryghed og ensomhed. Der er lige nu mangel på medarbejdere i ældreplejen, og med en fast track-ordning sikrer vi, at medarbejdere ikke skal vente i flere dage, før de kan blive PCR-testet. Det giver bedre beskyttelse af de ældre og betyder, at kommunerne skal sende færre af de medarbejdere, som lige nu er altafgørende, hjem i isolation.”

- Astrid Krag

Fast-track ordningen er en forlængelse af en aftale fra 16. december mellem Social- og Ældreministeriet, Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner om test af personale på sociale tilbud og i ældreplejen.

Disse grupper er omfattet af fast track-ordningen:

  • Personale på plejehjem
  • Personale i hjemmepleje/hjemmesygepleje
  • Personale på sociale tilbud, hvis tilbuddet har beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19.

Læs guide til, hvad du konkret skal gøre i tilfælde af en positiv selvtest

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)