Mogens Lindhard fra Grundfos er ny formand for Det Centrale Handicapråd

20-12-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget Mogens Lindhard som ny formand for Det Centrale Handicapråd for de kommende fire år. Samtidig er der udpeget eller genudpeget 16 menige medlemmer af rådet.

Det Centrale Handicapråd bliver styrket med en markant profil fra erhvervslivet. Social- og ældreminister Astrid Krag har i dag udpeget Mogens Lindhard, som siden 1989 har været ansat i Grundfos, som ny formand. I løbet af sin karriere har Mogens Lindhard bl.a. arbejdet med Grundfos’ sociale ansvar, integration af udsatte grupper og fastholdelse af medarbejdere på særlige vilkår.

Ud over den nye formand er der udpeget et nyt råd med 16 medlemmer, som i de kommende fire år skal bidrage til debatten på handicapområdet og rådgive regeringen omkring handicappolitik. To af de nye medlemmer er personligt udpeget af social- og ældreminister Astrid Krag. Det er Per Fruerled, som er direktør for uddannelse og beskæftigelse i GLADfonden, og Rikke Nielsen, der er leder og stifter af Lykkeliga – en organisation, der har opbygget et nationalt netværk af håndboldhold for børn med udviklingshandicap og deres familier.

Social- og ældreminister Astrid Krag ser frem til, at det nye råd kan være med til at løfte beskæftigelsesdagsordenen:

Mange mennesker med handicap står i dag uden for arbejdsmarkedet, selvom de både kan og gerne vil bidrage. Vi skal blive langt bedre til at få mennesker med handicap i beskæftigelse til gavn for både samfundet og den enkelte. Jeg er glad for, at Det Centrale Handicapråd i Mogens Lindhard får en formand, som med sin store erfaring og sit engagement kan styrke rådets fokus på arbejdsmarkedet. Og jeg ser frem til samarbejdet med det nye råd, så vi kan sikre, at flere mennesker med handicap kan udleve deres potentiale og forfølge deres drømme.”

- Astrid Krag

Den kommende formand for Det Centrale Handicapråd Mogens Lindhard ser frem til udfordringen:

Jeg har, i en stor del af min erhvervskarriere, arbejdet både nationalt og internationalt for at forbedre vilkårene for mennesker med varig funktionsnedsættelse og i særlig grad skabe beskæftigelsesmuligheder i virksomhederne, og den erfaring ser jeg frem til at kunne bringe med ind i Det Centrale Handicapråds arbejde.”

- Mogens Lindhard

Regeringen har et erklæret mål om, at flere mennesker med handicap skal i beskæftigelse i 2022. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ser frem til at samarbejde med den nye formand og det nye råd om at løse udfordringen:

Det er meget positivt, at der med Mogens Lindhard som ny formand for Det Centrale Handicapråd bliver sat et endnu skarpere fokus på at få flere mennesker med handicap til at være en del af det arbejdende fællesskab. Det er et samarbejde, vi glæder os til at være en del af. Det går enormt stærkt på arbejdsmarkedet lige nu. Beskæftigelsen har aldrig været højere, og der er fortsat stor efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor skal vi benytte muligheden for at få flere mennesker med handicap til at være en del af arbejdsmarkedet.”

- Peter Hummelgaard

Mogens Lindhard overtager formandsposten fra Liselotte Hyveled, som har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte. Det nye råd er udpeget for perioden fra 2022 til 2025.

Medlemmer af Det Centrale Handicapråd 2022-2025:

 • Mogens Lindhard (formand)
 • Per Fruerled
 • Rikke Nielsen
 • Thorkild Olesen
 • Simon Toftgaard Jespersen
 • Kathe Bjerggaard Johansen
 • Frank Hedegaard
 • Torben Joconde
 • Ulrik Wilbek
 • Camilla Aff Bredegaard
 • Sidse Grangaard
 • Bent Madsen
 • Majbrit Berlau
 • Lise Bjørg Pedersen
 • Morten Hjelholt
 • Louise Bøttcher
 • Maria Bille Høeg.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)