Ny aftale giver kommunerne mulighed for at aflaste sygehusene under corona

21-12-2021

I lyset af den stigende coronasmitte har regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale om, at 300 mindre behandlingskrævende patienter kan blive behandlet i kommunerne.

Coronasmitten stiger i Danmark, og sundhedsmyndighederne forventer, at den mere smitsomme omikronvariant i den kommende tid vil belaste sygehusvæsnet yderligere.

Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor indgået aftale om, at kommunerne i en midlertidig periode kan aflaste sygehusvæsnet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Aftalen indebærer, at kommunerne stiller 300 midlertidige sengepladser til rådighed til patienter, der er indlagt i kortere tid. Det vil som udgangspunkt være til de mindst behandlingskrævende patienter.

Det vil dog kun blive aktuelt at tage pladserne i brug, hvis antallet af covid-19-indlæggelser stiger ud over et niveau, som kan håndteres på sygehusene.

Såfremt Epidemikommissionen indstiller, at aftalen om kommunal aflastning af sygehusene skal aktiveres, og at forudsætningen om i en kortere periode at indføre begrænsninger af visse rettigheder på ældreområdet samt det kommunale sundhedsområde således skal realiseres, vil ministrene skriftligt forelægge indstillingen for Epidemiudvalget. Hvis der ikke er flertal imod regeringen, udstedes reglerne herefter med en gyldighedsperiode på 14 dage ad gangen.

Effektuering af aftalen og udstedelse af nødbekendtgørelse vil således afhænge af beslutning i Epidemiudvalget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med omikron har vi fået en epidemi i epidemien, og derfor skal sundhedsvæsenet gøres mere robust. Med det rekordhøje antal smittede er bekymringen, at det inden længe også kommer til at afspejle sig i indlæggelsestallene. Det er derfor relevant, at kommunerne forbereder sig på at kunne etablere 300 sengepladser til patienter, der kun er indlagt i kort tid, hvis der bliver behov for det. Det frigør nemlig sengeplads til den stigning i indlagte, vi efter alt at dømme ser ind i.”

- Magnus Heunicke

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne ikke vil kunne løse opgaven med patienter fra sygehusene, uden at andre opgaver nedprioriteres i en midlertidig periode.

Derfor vil en kommune – hvis aftalen aktiveres – få mulighed for at fravige en række kommunale forpligtelser som for eksempel forebyggende hjemmebesøg og forebyggende sundhedstilbud. Det betyder, at kommunen kan frigøre tid og personale til opgaven med patienterne.

Der er tale om mindre omfattende nødbekendtgørelser end den midlertidige nødbekendtgørelse fra sidste vinter.

Bekendtgørelserne vil kun kunne anvendes, hvis aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner aktiveres.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi er klar over, at det her – i fald det bliver nødvendigt at aktivere, og at der er opbakning til det i Epidemiudvalget – vil være en ekstra opgave for kommunerne i en i forvejen svær tid. Derfor giver vi også samtidig kommunerne bedre mulighed for at prioritere imellem deres opgaver. Det er vigtigt at slå fast, at kommunerne fortsat er forpligtigede til at levere den nødvendige hjælp til de svækkede ældre og socialt udsatte borgere. Kommunerne kan altså ikke bare vælge at suspendere en bestemt forpligtelse. De vil altid – og altså også i denne ekstraordinære situation – skulle kigge på, hvad det enkelte menneske har behov for.”

- Astrid Krag

Aftalen om kommunal aflastning af sygehusene gælder til og med 4. februar 2022.

Der afsættes 100 millioner kroner til kommunerne til opgaven.

Find aftalen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)