Tidsplan for Barnets Lov justeres

10-12-2021

Sammen med aftalepartierne bag Børnene Først har social- og ældreminister Astrid Krag besluttet at justere tidsplanen for Barnets Lov.

Lovforslaget om Barnets Lov forventes nu at blive fremsat i oktober 2022. Justeringen betyder, at Barnets Lov skal træde i kraft 1. april 2023 – tre måneder senere end oprindeligt planlagt. Astrid Krag og aftalepartierne tager dermed hensyn til en række kerneinteressenter på børne- og ungeområdet, som ønsker mere tid til det lovforberedende arbejde og til at få planlagt og forberedt implementeringen af den ny lov.

Astrid Krag siger:

Børnene Først er i mine øjne det største socialpolitiske fremskridt i ganske mange år. Med reformen tager vi grundlæggende fat på problemerne og ændrer systemet og loven, så vi sætter børnene først. Der er tale om et meget omfattende arbejde, hvor der har været et ønske fra flere interessenter om mere tid til lovforarbejdet. Jeg er glad for, at det har været muligt at imødekomme sammen med aftalepartierne.

- Astrid Krag

Barnets Lov er en del af aftalen Børnene Først, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal i maj 2021. Den nye lov skal give udsatte børn og unge en række nye rettigheder. For eksempel får børnene selvstændig partsstatus, fra de er 10 år mod 12 år i dag, de får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, og de får en tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse, fra de er 10 år.

Ministeren vil invitere interessenterne til at bidrage til den yderligere kvalificering af lovudkastet frem mod den eksterne høring over lovforslaget.

Den reviderede plan betyder, at lovforslaget om Barnets Lov udgår af regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41851360 (modtager ikke sms)